"trampa på" Englisch Übersetzung

SV

"trampa på" auf Englisch

SV trampa på
volume_up
{Verb}

trampa på (auch: beträda, trampa, stampa, vandra över)
Ingen civil kan trampa en finsk mina eller av en händelse trampa en oskadliggjord minas snubbeltråd.
No civilian can tread on a Finnish mine or accidentally step on the tripwire of a deactivated mine.
Ibland vill dock kommissionen inte trampa regeringens tår i någon medlemsstat.
Sometimes, however, the Commission does not want to tread on the toes of the governments of some Member States.
trampa på (auch: knapra på, spraka, knastra, knarra)
trampa på (auch: prägla, krossa, stämpla, trycka)
Så det handlar inte om att trampa någon minoritet.
So, this is not to stamp down on any minority.
It is enough that the world is being stamped on.

Ähnliche Übersetzungen für "trampa på" auf Englisch

trampa Substantiv
trampa Verb
Adjektiv
English
Adverb
English
Präposition

Beispielsätze für "trampa på" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet är svårt att på en minut svara detta utan att trampa någon tårna.
It is difficult to answer this very briefly without treading on anyone's toes.
SwedishAnnars kommer andra att trampa oss tårna och vår budget hotar att bantas.
Otherwise other people will be treading on our toes and our budget will be threatened with cuts.
SwedishIngen har rätt att trampa minnet av dem som har dödats i krig.
No one has the right to make a mockery of the memory of those who have perished in wars.
SwedishOm vi skulle börja använda terroristernas metoder genom att trampa lagen skulle de vara vinnarna.
If we were to adopt the terrorists’ methods by trampling the law underfoot, they would be the winners.
SwedishDet är detsamma som att trampa den demokratiska folkviljan i åtminstone två av medlemsstaterna.
This is tantamount to trampling over the democratic will of the people of at least two EU Member States.
SwedishVi bör inte fördröja anslutningsförfarandet med mer göromål, men vi får heller inte börja trampa gasen.
We must not delay the process of accession through expedient measures, neither should we rush things.
SwedishIngen civil kan trampa en finsk mina eller av en händelse trampa en oskadliggjord minas snubbeltråd.
I represent an EU country that is committed to fulfilling its obligations under the Ottawa Treaty by the year 2016.
SwedishHela EU hålls som politisk gisslan av en regering som har bestämt sig för att trampa de mänskliga rättigheterna.
The whole European Union is politically being held hostage by a government that has decided to trample on human rights.
SwedishI terrorismens namn får man inte trampa de mänskliga rättigheterna i Ryssland och inte heller i Förenta staterna.
Human rights cannot be trampled on in Russia using terrorism as an excuse, nor in the United States of America either.
SwedishVi får inte tappa kontakten med våra lokalsamhällen genom att trampa deras intressen, eller ge ett intryck av att vi gör det.
We should not lose touch with our local communities by trampling over their interests, or appearing so to do.
SwedishDet räcker att trampa världen.
It is enough that the world is being stamped on.
SwedishDet är nämligen att trampa demokratin, och det bör demokratiskt valda regeringar om möjligt undvika!
It is democracy which is being trampled underfoot, which is something which democratically elected governments should avoid if possible!
SwedishVi ska inte trampa er tårna.
SwedishDet är naturligtvis oacceptabelt att västerländska företag hjälper förtryckarregeringar att trampa de mänskliga rättigheterna.
It is of course intolerable that Western businesses should be helping repressive governments to trample human rights underfoot.
SwedishVi strök namnet ”Makedonien” för att undvika att trampa vissa människors känslighet, inbegripet talmannens tror jag.
We deleted the name 'Macedonia' in order to avoid trampling on some people's sensibilities, including those, I believe, of the President.
SwedishOm vi skulle börja använda terroristernas metoder genom att trampa lagen skulle de vara vinnarna.
There can be no compromises with terrorists, any more than there can be compromises when human dignity, human rights and the upholding of the law are at stake.
SwedishDet är dags att trampa gasen.
SwedishTrampa inte honom.
SwedishDet är bara ett litet steg mellan att trampa friheter handelsområdet och att trampa grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.
It is only a small step from the trampling-upon of freedoms in the area of commerce to the trampling-upon of fundamental human rights and freedoms.
Swedishtrampa en öm tå