"tillkänna" Englisch Übersetzung

SV

"tillkänna" auf Englisch

SV

tillkänna {Verb}

volume_up
Föreställ er att ordförande Barroso nästa helg skulle kalla till en presskonferens för att tillkänna ge en fusion mellan Euronet, Deutsche Börse och London Stock Exchange.
Mr President, imagine that next weekend President Barroso called a press conference to announce the merger of Euronet, Deutsche Börse and the London Stock Exchange.

Beispielsätze für "tillkänna" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet är mycket viktigt att EU: s institutioner ger sig tillkänna nu.
It is vital for the European institutions to make themselves felt there.
SwedishDet är mycket viktigt att EU:s institutioner ger sig tillkänna nu.
It is vital for the European institutions to make themselves felt there.
SwedishI enlighet med artikel 74 i arbetsordningen skall ordförandeskapet tillkänna följande:
Pursuant to Rule 74 of the Rules of Procedure, the presidency must make the following announcement:
SwedishOch aldrig att Europa har gett sig tillkänna vid sådana tillfällen.
And Europe never spoke up at times like that.
SwedishHar ett land gett tillkänna, att det inte vill motta något eller vissa former av grönt avfall, måste detta respekteras.
If a country has indicated that it is not willing to receive any or only certain forms of 'green' list waste, its wishes must be respected.
SwedishHar ett land gett tillkänna, att det inte vill motta något eller vissa former av grönt avfall, måste detta respekteras.
If a country has indicated that it is not willing to receive any or only certain forms of 'green ' list waste, its wishes must be respected.
SwedishJag vill också säga att vi lyckönskar kommissionens position, som getts tillkänna här i plenum i maj, och dess agerande efter detta.
I should also say that we welcome the Commission's stance, which was made known here at a part-session last May, and its subsequent actions.
Swedishge sig tillkänna
SwedishDet som verkligen står på spel är behovet att anpassa och modernisera denna europeiska modell och att ta hänsyn till en rad nya utmaningar som nu ger sig tillkänna i hela Europa och världen.
What is truly at stake is the need to adapt and to modernise this European model, and to take account of a number of new challenges that are now making themselves felt across Europe and the world.