"tillhöra" Englisch Übersetzung

SV

"tillhöra" auf Englisch

SV tillhöra
volume_up
[tillhörde|har tillhört] {Verb}

1. Allgemein

Det stämmer att förfalskade produkter skulle kunna tillhöra denna kategori.
It is true that counterfeit products could belong to this category.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
Att tillhöra en minoritet betyder inte automatiskt gemensamma rättigheter.
Even if you belong to a minority, this does not legitimise the creation of a community right.
tillhöra (auch: vara medlem i)
Det stämmer att förfalskade produkter skulle kunna tillhöra denna kategori.
It is true that counterfeit products could belong to this category.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
Att tillhöra en minoritet betyder inte automatiskt gemensamma rättigheter.
Even if you belong to a minority, this does not legitimise the creation of a community right.
tillhöra (auch: gälla)
tillhöra (auch: tillkomma)
tillhöra
Det handlar därför inte om att tillhöra den största gruppen, utan att vara den snabbaste.
It is therefore not a case of belonging to the largest group, but of being the quickest.
Tjänster i allmänhetens intresse förstärker medborgarnas känsla av att tillhöra Europa.
Services of general interest reinforce citizens ' feeling of belonging to Europe.
Tjänster i allmänhetens intresse förstärker medborgarnas känsla av att tillhöra Europa.
Services of general interest reinforce citizens' feeling of belonging to Europe.
tillhöra
Det stämmer att förfalskade produkter skulle kunna tillhöra denna kategori.
It is true that counterfeit products could belong to this category.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
Att tillhöra en minoritet betyder inte automatiskt gemensamma rättigheter.
Even if you belong to a minority, this does not legitimise the creation of a community right.

2. Wirtschaft

Beispielsätze für "tillhöra" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDetta är verkligen en typ av auktoritärt beteende som borde tillhöra det förgångna.
This really is the type of authoritarian attitude which should be a thing of the past.
SwedishDet blir områden som anses tillhöra respektive grupp samt en som är mixad.
Areas considered to represent each group and one mixed area will be chosen.
SwedishJag hoppas att denna fråga kommer att tillhöra diskussionsämnena i Nizjnij Novgorod.
I hope that this issue can be part of the discussions in Nizhny Novgorod.
SwedishVi må tillhöra olika grupper, men vi har en likartad syn på saker och ting.
We may be in different groups, but we take a similar view of things.
SwedishVi må tillhöra olika grupper, men vi har en likartad syn på saker och ting.
The United Nations cannot be reformed by its Secretary-General; that is for the states to do.
SwedishLåt oss alla enas om att tillhöra samma läger, på sysselsättningens sida - för flera arbeten.
Let us please all agree to be in the same camp on the side of employment - of more jobs.
SwedishKategorierna 1 och 2 som fanns i tillsynssyfte och i andra syften kommer att tillhöra det förflutna.
Categories 1 and 2 for regulatory and other purposes will be a thing of the past.
SwedishJag låtsas inte tillhöra folket... jag försöker handla å folkets vägnar.
I don't pretend to be a man of the people, Senator... but I do try to be a man for the people.
SwedishDet är också ett ämne som rör kärnan av vad det innebär att tillhöra EU.
It is also a subject which touches the heart of what it means to be part of the European Union.
SwedishJag är glad över att tillhöra PPE-DE-gruppen, men jag är inte glad över platsfördelningen.
I am happy to be a member of the PPE-DE Group, but I am not happy with the allocation of seats.
SwedishJag hade äran att tillhöra Cots arbetsgrupp om flerspråkighet.
I had the honour of sitting on Mr Cot's working group on multilingualism.
SwedishDet är därför jag säger er att ETA i dag skulle tillhöra historien om vi hade agerat tidigare.
This is why I say that, if we had acted previously, ETA would today be a thing of the past.
SwedishParterna måste veta att de av naturen är ägnade att tillhöra EU.
The parties must know that their natural vocation is to be in Europe.
SwedishSystemet för tidig varning måste fortsätta att tillhöra det politiska ansvarsområdet.
The rapid alert system must remain a political instrument.
SwedishTvärtom kan islam enligt vår mening mycket väl tillhöra Europa.
On the contrary, we think it can indeed be a part of European culture.
SwedishJag säger bestämt att vi hoppas att lägret i Guantánamo snart kommer att tillhöra det förflutna.
I say categorically that we hope that the camp in Guantánamo will soon be a matter of the past.
SwedishAtt tillhöra eliten innebär att man gör misstag och sen går vidare.
To be the best of the best means you make mistakes and then you go on, it's just like the rest of us.
SwedishOm du vill fortsätta att tillhöra din vanliga försäkringskassa ska du ansöka om ett A1-intyg (tidigare E 101).
If you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
SwedishSom om medlemsstaternas olika nationella intressen för alltid skulle tillhöra Europas förflutna!
As if the divergent national interests of the Member States had already been consigned to the European past!
SwedishDet råder emellertid ingen tvekan om att utbildning även i framtiden kommer att tillhöra medlemsstaternas behörighet.
However, it is clear that education remains within the competence of the Member States.