"ta vägen" Englisch Übersetzung

SV

"ta vägen" auf Englisch

SV ta vägen
volume_up
{Verb}

ta vägen (auch: prägla, avsluta, fälla, fylla)
Jag vill även tala om för vår kollega att belgiska arbetstagare har strejkat vid många tillfällen, så var skulle parlamentet ta vägen om belgarna gick i strejk?
I also wish to tell our colleague that Belgian workers have been on strike on many occasions, and so where would this Parliament go if the Belgians went on strike?

Ähnliche Übersetzungen für "ta vägen" auf Englisch

ta Verb
Substantiv
English
tå- Adjektiv
English
Vågen Substantiv
English

Beispielsätze für "ta vägen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi européer har därför rätten att säga till andra att inte ta den vägen.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
SwedishNaturligtvis måste Turkiet även ta avgörande steg på vägen mot reformer.
Of course, Turkey must also take decisive steps on the path towards reform.
SwedishDet är den lättaste vägen att ta sig hit och han råkar bara behöva tanka på vägen.
That is the easiest way to get here, and it just so happens that he has to fill up his tank .
SwedishJag ber er, fortsätt på den inslagna vägen, ta vara på parlamentets förslag!
I therefore ask you to continue your policy course and to take Parliament's ideas on board.
SwedishAtt människor i utkanterna kan hitta varandra, kontakta varandra och ta vägen någonstans.
That people on the fringes can find each other, connect and go somewhere.
SwedishEndast då kan vi ta ett steg på vägen mot ett medlemskap för Turkiet i EU.
Only then can we make progress along the road to Turkey's accession.
SwedishVi måste ta den snabbaste vägen, för i det här skedet finns det inte mycket att diskutera.
Indeed, we must take the quickest path, because at this stage there is little to discuss.
SwedishAlla och envar drivs ut i vinterkylan, desperata och utan att veta vart de skall ta vägen.
All and sundry are being driven into the wintry cold, desperate and not knowing where to go.
SwedishÄr det tre timmar för att ta sig hela vägen till mitten.. eller bara för att ta sig till toppen?
So is that three hours to get all the way into the middle or just to get up to the top?
SwedishAlla och envar drivs ut i vinterkylan, desperata och utan att veta vart de skall ta vägen.
This Parliament will give them some advice in its resolution today, and I hope they will take notice.
SwedishDet finns ingenstans du kan ta vägen där vi inte kan hitta dig, Steve.
There's nowhere you can go where we won't find you, steve.
SwedishDet finns tio tusentals flyktingar som inte har något hem längre och inte vet vart de ska ta vägen.
There are tens of thousands of refugees who no longer have a home and do not know where to go.
SwedishDet är den lättaste vägen att ta sig hit och han råkar bara behöva tanka på vägen.
It goes against the distortion of the internal market as it has to in accordance with Article 93 of the Treaty.
SwedishEuropakonceptet med informationssamhället måste ta med medborgarna på vägen mot framtiden.
The European concept of an information society must carry the citizens with it along the road to the future.
SwedishJag vill uppmana alla att rösta mot kompromissförslaget, för vart skulle de arbetslösa hamnarbetarna ta vägen?
I myself come from a seaport in Denmark, and I am very familiar indeed with the problems.
SwedishMen det viktigaste av allt: Om vi låter avfall uppstå, måste vi också tala om vart det skall ta vägen!
But this does not alter the main point: if we create waste, we must decide where to dispose of it.
SwedishHistorien visar att när det uppstår en krissituation vill säkerhetstjänsten gärna ta till den enklaste vägen.
History teaches us that in crisis situations, special services want to take the simplest route.
Swedish. ~~~ De väntar, vi väntar på att du skall visa oss vart vi skall ta vägen nu.
But in case you do, here it is: they're waiting, we're waiting for you to show us where to go next.
SwedishFör att nå dit måste vi ta några steg på vägen men jag tror att vi är eniga om denna målsättning.
Until then we will have to take a few interim steps in that direction, but I think we agree on the ultimate aim.
SwedishVi måste visa vägen och ta ledningen tydligare, och vi behöver mer kraft i hela denna process.
We must show the way and take a more positive lead. We also need more power at our disposal throughout this process.