"sy" Englisch Übersetzung

SV

"sy" auf Englisch

SV sy
volume_up
[sydde|har sytt] {Verb}

Under femtiotalet var Hong Kong en plats dit miljontals människor kunde resa från fastlandet för att ta jobb som att sy skjortor, tillverka leksaker.
In the 1950s, Hong Kong was a place where millions of people could go, from the mainland, to start in jobs like sewing shirts, making toys.
Svenska diplomater har arbetat idogt för att sy ihop olika kompromisser.
Swedish diplomats have worked assiduously at cobbling together various compromises.
Vi måste anta den utmaningen och arbeta tillsammans med kommissionen och rådet för att säkerställa att vi har en långsiktig syn.
We have to take up that challenge and work together with the Commission and the Council to ensure that we have a long-term view.
Redan innan Europeiska kommissionen lade fram sin grönbok i maj 2003 hade föredraganden lagt fram ett arbetsdokument med sina synpunkter.
Even before the European Commission presented its Green Paper in May 2003, the rapporteur had presented a working document containing his views.

Beispielsätze für "sy" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet finns inga andra trådar att sy ihop en bättre budget med och detta är det vi har.
He has done the best he could with the available resources, and this is the result.
SwedishJag slog huvudet i skrivbordet, bröt kindbenet och fick sy fem stygn kring höger öga.
I hit my head on my desk. I broke my cheekbone, I got five stitches on my right eye.
SwedishSvenska diplomater har arbetat idogt för att sy ihop olika kompromisser.
Swedish diplomats have worked assiduously at cobbling together various compromises.
SwedishJag tycker att vi borde ta en röntgenbild, och sedan sy ihop honom.
I think we should take an X ray then stitch him up and put him in a walking cast.
SwedishDet skulle vara ett allvarligt politiskt misstag att inte sy ihop de sprickor som finns i dag.
It would be an extremely grave political error not to heal the present divisions.
SwedishHon har mot alla odds lyckats sy ihop en hållbar kompromiss.
She has managed to piece together a sustainable compromise against all the odds.
SwedishDet är inte alltid så lätt att sy ihop en resa från A till B, och godset blir ofta kvar vid gränserna.
It is not always so easy to put together a journey from A to B, and freight is often left at the borders.
SwedishJag fick sy om den då jag gick ner i vikt.
SwedishUnder femtiotalet var Hong Kong en plats dit miljontals människor kunde resa från fastlandet för att ta jobb som att sy skjortor, tillverka leksaker.
In the 1950s, Hong Kong was a place where millions of people could go, from the mainland, to start in jobs like sewing shirts, making toys.
SwedishPå så sätt får vi alla reda på vad väljarna anser, och det skulle inte vara svårt att sy ihop ett avtal som människorna skulle ställa sig positiva till och rösta för.
In that way, we should all know the verdict of the electorate, and it would not be difficult to cobble together an agreement that people would welcome and vote in favour of.
SwedishDenna ökande tendens att sy ihop slarviga kompromisser vid rådets förhandlingsbord när medlemsstaterna inte kan nå en godtagbar politisk överenskommelse är ytterst oroande.
This trend towards cobbling together sloppy compromises at the Council negotiating table when Member States cannot reach an acceptable political agreement is extremely worrying.