"stationär" Englisch Übersetzung


Meintest du station
SV

"stationär" auf Englisch

SV stationär
volume_up
{Adjektiv}

stationär (auch: fast, stillastående)
Det behandlar stationära anläggningar som släpper ut organiska lösningsmedel.
It concerns stationary installations using organic solvents.
Inom ämnet studerar vi specifikt flöde i porösa material, multifasflöde, strömning med fri yta och icke stationär strömning.
Focus is on flow through porous media, multiphase flow, flow with free surfaces and in-stationary flow.
Beträffande allmän stationär förbränning, är det viktigt att de nya prestandanormerna för utsläpp fastställs och de bör införas på alla kraftstationer senast från och med 2015.
As regards General Stationary Combustion, it is important that the new performance standard for emissions is in place, which should be implemented in every power station from 2015 on at the latest.

Beispielsätze für "stationär" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishSka tekniken i bilen komma först, med möjligheten att kommunicera med en stationär radiosändare längs vägen?
Should the technology installed in the car which is capable of communicating with a roadside transmitter come first?
SwedishI den här vägledningen beskrivs hur vem som helst med en Internetuppkoppling och en kompatibel webbläsare kan använda den här gratistjänsten på en stationär eller bärbar dator.
This guide describes how anyone with an Internet connection and a supported web browser can use this free service on a desktop or laptop computer.
SwedishZambezefloden har en stationär vattenmängd, det är sant, men sceneriet kan ändra sig när som helst beroende på de registrerade eller förutsagda nederbördsmängderna.
It is true that the Zambezi river has stopped rising, but the situation could change at any time as a result of the rainfall levels that have occurred or that are forecast to occur.