"ståtlig" Englisch Übersetzung


Meintest du statlig
SV

"ståtlig" auf Englisch

SV ståtlig
volume_up
{Adjektiv}

ståtlig (auch: utmärkt, tunn, elegant, smal)
volume_up
fine {Adj.}
Varför skall statligt stöd vara en prövosten medan mänskliga rättigheter inte är det?
Hope for improvement is fine, but we should not be naive.
Föredraganden nämner som exempel på en oavslutad fråga bevarandet av ett visst statligt ägande i prestigefyllda flygbolag.
Turning in particular to air traffic control, the development of a common system of air safety is a fine challenge for the future.
För mig är detta ett exempel på att våra fina ord om att skära ned på det statligt stödet i alltför liten utsträckning följs upp av konkret och handfast agerande.
For me, that is an example of the way in which our fine words about cutting back on state aid are all too infrequently followed up by firm and practical action.
ståtlig (auch: trevlig, angenäm, imponerande, fin)
volume_up
grand {Adj.}
De 14 miljoner arbetslösa har fått nog av ståtliga resolutioner.
The 14 million unemployed have had enough of grand resolutions.
Många delar av byggnaden är ståtliga och väl utformade, även om den också, i mitt tycke, har något grandiost över sig.
Many parts of this building are impressive and beautiful, although it is also, in my opinion, grandiose.
ståtlig (auch: ansenlig, fin, generös, vacker)
Den ryska duman antog en lag med restriktioner mot icke-statliga organisationer vid första behandlingen i förra veckan.
The Russian Duma passed a bill imposing restrictions on NGOs at first reading last week.
För det första: Vore det inte klokt att stödja de statliga kontrollerna genom att införa en bevisskyldighet för de företag som är verksamma på avfallsområdet?
Firstly, surely it makes sense to back up State controls by imposing a duty of proof on firms in the waste industry?
ståtlig (auch: imponerande, storslagen)
ståtlig (auch: imponerande, storslagen)
ståtlig (auch: imponerande, storslagen)
ståtlig (auch: snygg, nobel, bildskön, statylik)
ståtlig (auch: upphöjd, exalterad, högt uppsatt)
ståtlig (auch: utmanande, modig, kraftfull, mustig)
volume_up
gutsy {Adj.}
ståtlig (auch: kraftig, mäktig, kraftigt verkande)
Ni kan ge statligt stöd som är oantastbart, till och med för en kommissionär som är så mäktig som ni!
You can provide state aids that are untouchable, even by a Commissioner as powerful as yourself!
ståtlig (auch: kunglig, nobel)
volume_up
regal {Adj.}

Beispielsätze für "ståtlig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishRubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.
This initiative is impressively entitled: " An Information Society For All ".
SwedishRubriken för hela programmet är också ståtlig: Ett informationssamhälle för alla.
This initiative is impressively entitled: "An Information Society For All" .
SwedishDu har ju blivit riktigt ståtlig.