"sprängning" Englisch Übersetzung

SV

"sprängning" auf Englisch

SV sprängning
volume_up
{Utrum}

sprängning (auch: explosion, fest, punktering, skiva)
volume_up
blowout {Subst.}
Genom att simulera sprängningar kan designen av skydd förbättras.
By simulating explosions, the design of vehicle protection can be improved.
Några skyldiga till sprängningarna i Moskva har man inte hittat, de har åtminstone inte åtalats.
Those responsible for the explosions in Moscow have not been found, or have at least not been charged.
sprängning
volume_up
blowup {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "sprängning":

sprängning
Swedish

Beispielsätze für "sprängning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishInom forskningsämnet finns två centrumbildningar, CBM (Bergmaterial) samt SweBReC (sprängning).
Within the research field there are two centers, CBM (Aggregates) and Swebrec (blasting).
SwedishSprängförsök under inspända förhållanden Numerisk modellering av sprängning
Burst Test the clamped conditions Numerical modeling of blast
SwedishSprängning mot kompakterade massor Förbättrad skivrasbrytning
Blasting to compacted masses Improved sublevel caving
SwedishOptimerad sprängning skivras (HLRC).
SwedishBergteknik, sprängning