"sort" Englisch Übersetzung

SV

"sort" auf Englisch

EN

"sort" auf Schwedisch

volume_up
sort {Subst.}

SV sort
volume_up
{Utrum}

sort (auch: sätt, typ, art, slag)
volume_up
kind {Subst.}
Tvärtom, betänkandet slår över i en intolerant fundamentalism av samma sort som den vi vill bekämpa.
The report tips towards a similar kind of intolerant fundamentalism to that which it means to fight.
Those who lived in them were of the 'wrong kind '.
Those who lived in them were of the 'wrong kind' .
sort (auch: typ, art, slag, arten)
volume_up
sort {Subst.}
I hela Latinamerika väljs nu presidenter av en bättre sort.
Now, throughout Latin America, presidents of a better sort are being elected.
We're five little items of an everyday sort.
Men den sortens inställning är tack och lov inte vad som behövs i Kosovo.
But that sort of approach to policing alas is not what is required in Kosovo.
sort (auch: representant, typ, art, sats)
volume_up
type {Subst.}
Hampa kommer dock inte alltid från Indien och den här sorten går inte att röka.
But Indian hemp is not the only type of hemp, and not all types can be smoked.
Det behövs utrymmen också för den sortens forskning, och det utrymmet skapas nu.
Room is needed for that type of research too, and that room is now being created.
Det är emellertid den här sortens kommunikation som vi verkligen behöver bli av med.
However, it is this type of communication that we really need to get rid of.
sort (auch: mångfald, avart, variation, typ)
volume_up
variety {Subst.}
Dagens bästa sort kan vara lunch för insekter eller skadedjur imorgon.
Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.
Om dessa spår inte kommer från en EU-godkänd sort får lasten inte lastas av.
If these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Varje ny sort som föreslås måste således analyseras för ett enskilt godkännande.
To this end, each new variety proposed will have to be analysed in the context of an individualised approval.
sort (auch: märke, slag, fackla, svärd)
volume_up
brand {Subst.}
sort (auch: slag, stam, avel, ras)
volume_up
breed {Subst.}
Vissa beteckningar för ostar kräver att mjölken skall vara av en specifik sort, och inom vinodlingen får bara traditionella druvsorter användas.
Some cheeses of designated origin require the use of milk from specific dairy breeds, and in winegrowing, only traditional vine varieties may be used.
sort (auch: slag, genre, stilart)
volume_up
genre {Subst.}
sort (auch: slag, uppträdande, stil, beteende)
volume_up
manner {Subst.}
Och Gud lät landet drabbas av alla sorters plågor, men faraos hjärta förblev obevekligt.
' And God smote the land with all manner of plagues, ' but still Pharaoh 's heart was hardened
Att på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt presentera olika sorters material är en alltmer eftertraktad egenskap på arbetsmarknaden.
To make a presentation in a professional manner both orally and in writing, is a knowledge which is sought after in the labor market.
sort (auch: typ, slag, natur, beskaffenhet)
volume_up
nature {Subst.}
En andra möjlighet är att den traditionella sortens evolution kommer att fortsätta, naturlig, styrd av naturkrafter.
A second possibility is that there will be evolution of the traditional kind, natural, imposed by the forces of nature.
Vi är anhängare av en internationell rättsordning som också kan innefatta fredsinsatser av militär karaktär av en sort som FN och OSSE sedan länge sysslar med.
We advocate an international legal system, which may also include peace initiatives of a military nature of the type undertaken for some time by the UN and the OSCE.
Det här direktivet har en mycket teknisk karaktär och är särskilt inriktat på att underlätta användandet av diverse sorters tåg på diverse sorters nät.
This directive is extremely technical in nature and its main objective is to facilitate the use of all kinds of trains using all kinds of networks.
volume_up
order {Subst.}
Det ställer upp de normer som odlade arter skall uppfylla för att bli betraktade som nya sorter.
It lays down the requirements which plant types must fulfil in order to be regarded as new types.
Till sist vill jag framhålla den dynamiska karaktären i den här sortens samarbete.
In addition, the size of the aid and its experimental character impose a flexible procedure in order to optimise its efficiency.
För den här sortens vevlira tar det mellan tre och fem år från det att man beställer den tills man får den.
And this kind of hurdy-gurdy takes anywhere from three to five years [to order and receive it].
sort (auch: typ, slag, arten)
volume_up
species {Subst.}
There are different species of memes.
Så började vi fundera, om det här handlar om kommunikation mellan bakterier och det handlar om att kontakta grannarna, så räcker det inte att kunna prata med dem av din egen sort.
And so we started to think if this really is about communication in bacteria, and it's about counting your neighbors, it's not enough to be able to only talk within your species.
volume_up
stamp {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "sort":

sort

Synonyme (Englisch) für "sort":

sort

Beispielsätze für "sort" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishIevoli San hade dubbelskrov men innehöll kemikalier av en viss sort.
The Ievoli Sun was double-hull but contained chemicals in a particular form.
SwedishOm jag skall vara helt uppriktig så har vi faktiskt inlett en sort samarbete som bygger på förtroende.
To be perfectly frank, we have really initiated a form of cooperation based on trust.
SwedishJag kunde inte undvika att se din ganska ovanliga sort transportmedel
I couldn't help but notice the rather unusual mode of transport.
SwedishJag betraktar därför ändringsförslagen 43, 44 och 52 som ett sort problem för mig och kan inte godta dem.
Thus, Amendments 43, 44 and 52 really pose problems for me, and I cannot accept them.
SwedishMed den ryska prisnivån, såsom vi har hört, innebär denna penningsumma över 200 liter öl av bästa europeiska sort.
That is double what a citizen of the EU can bring in from another EU country.
SwedishMed den ryska prisnivån, såsom vi har hört, innebär denna penningsumma över 200 liter öl av bästa europeiska sort.
At Russian prices, as we have heard, this means more than 200 litres of the best European beer.
SwedishSå det finns alltså en till av hans sort?
You mean there's another one out there like him?
SwedishFN är också unikt med sin nästintill universella medlemsskara - med i sort sett alla världens länder som medlemmar.
It is also unique in that it has an almost universal membership - virtually every country in the world belongs to it.
SwedishDe kan använda vilken sort de vill.
SwedishKvaliteten på de granatäpplen och de livsmedel som Afghanistan producerar är av bästa sort, och landet kan konkurrera på de internationella marknaderna.
Afghanistan produces the best pomegranates, the best foods; it can compete in international markets.
SwedishEnligt ryktet är det stål som använts i byggnaden av samma sort som det som fanns i Charles de Gaulle-flygplatsens tak, som rasade in.
One rumour is that the steel used in the building is the same as in the Charles de Gaulle airport roof which collapsed.
SwedishDet är ett väldigt avskild sort.
SwedishVem fan är " min sort "?
SwedishKvaliteten på de granatäpplen och de livsmedel som Afghanistan producerar är av bästa sort, och landet kan konkurrera på de internationella marknaderna.
Therefore, because of a lack of confidence in the future and a lack of means, society became involved in that easy crop.
SwedishHan sa " din sort. "
SwedishTvå var av min sort.
SwedishDessa jämförelser medför förvirring eller förmedlar rent av intrycket att en särskild sort alkoholhaltiga drycker får drickas i större mängder.
Such comparisons create confusion and might even give the impression that particular alcoholic drinks could safely be consumed in larger quantities.
SwedishVissa beteckningar för ostar kräver att mjölken skall vara av en specifik sort, och inom vinodlingen får bara traditionella druvsorter användas.
Some cheeses of designated origin require the use of milk from specific dairy breeds, and in winegrowing, only traditional vine varieties may be used.
SwedishÄven biprodukter av denna sort får användas i djurfoder, vilket med största sannolikhet innebär att genen kommer att ta sig in i den mänskliga näringskedjan.
Furthermore, since it has authorised the use of Amflora derivatives in animal fodder, it is practically certain that the gene will make its way into the human food chain.