"sjukledighet" Englisch Übersetzung

SV

"sjukledighet" auf Englisch

SV sjukledighet
volume_up
{Utrum}

sjukledighet (auch: sjukfrånvaro)
Avsaknaden av rättslig status i samband med rätt till mamma- och sjukledighet, särskilt för kvinnor som är egenföretagare och medhjälpande makar, måste också förbättras.
The lack of legal status in relation to the right to maternity and sick leave, especially for self-employed women and assisting spouses, must also be improved.
Det gäller bland annat rätten till sjukledighet, rätten till två veckors obligatorisk mammaledighet samt förbudet att låta havande kvinnor arbeta i hälsofarliga yrken.
This concerns, amongst other things, sick leave, a statutory two-week paid holiday, maternity leave and a ban on allowing pregnant women to carry out work that is potentially harmful to health.
Argumentet om de extra kostnader som denna åtgärd skulle medföra skulle vara giltigt om inte kvinnorna redan kompletterar sin mammaledighet med sjukledighet och/eller betald ledighet.
The argument of additional costs that this measure would incur would be valid if women did not already supplement their maternity leave with sick leave and/or paid leave.