"självsäker" Englisch Übersetzung

SV

"självsäker" auf Englisch

SV självsäker
volume_up
{Adjektiv}

självsäker (auch: bestämd)
Eulex bör inta en mer självsäker ställning och bistå kosovanska myndigheter varhelst man kan, oavsett om detta efterfrågas eller inte.
EULEX should adopt a more assertive stance and should assist the Kosovar authorities wherever it can, whether this is solicited or not.
Jag anser att det uppenbara skälet var att bygga en starkare, mer övertygande och självsäker europeisk utrikespolitik som kan gagna medborgarna i Europeiska unionen.
I think the reason was clear: to build a stronger, more assertive and self-confident European foreign policy at the service of the citizens of the European Union.
självsäker (auch: tvärsäker)
självsäker (auch: säker, trygg, förvissad, tillitsfull)
Pretty confident there, huh, fathead?
Mot en självsäker koalitionshöger vill vi därför ställa en samlad och offensiv vänster...
We want to contribute from the outset, to opposing a united and self-confident Right with a Left which is rallying together and on the offensive...
Är hon en stark, självsäker kvinna med stöd från sina närmaste, en kvinna som vi anser vara kapabel att tryggt vägleda oss genom svåra tider?
Is she a strong, self-confident woman with the support of those around her, a woman who we believe to be capable of guiding us safely through difficult times?
självsäker (auch: arrogant)
självsäker
Mot en självsäker koalitionshöger vill vi därför ställa en samlad och offensiv vänster...
We want to contribute from the outset, to opposing a united and self-confident Right with a Left which is rallying together and on the offensive...
Är hon en stark, självsäker kvinna med stöd från sina närmaste, en kvinna som vi anser vara kapabel att tryggt vägleda oss genom svåra tider?
Is she a strong, self-confident woman with the support of those around her, a woman who we believe to be capable of guiding us safely through difficult times?
Jag anser att det uppenbara skälet var att bygga en starkare, mer övertygande och självsäker europeisk utrikespolitik som kan gagna medborgarna i Europeiska unionen.
I think the reason was clear: to build a stronger, more assertive and self-confident European foreign policy at the service of the citizens of the European Union.
självsäker (auch: självmedveten)
Mot en självsäker koalitionshöger vill vi därför ställa en samlad och offensiv vänster...
We want to contribute from the outset, to opposing a united and self-confident Right with a Left which is rallying together and on the offensive...
Är hon en stark, självsäker kvinna med stöd från sina närmaste, en kvinna som vi anser vara kapabel att tryggt vägleda oss genom svåra tider?
Is she a strong, self-confident woman with the support of those around her, a woman who we believe to be capable of guiding us safely through difficult times?
Jag anser att det uppenbara skälet var att bygga en starkare, mer övertygande och självsäker europeisk utrikespolitik som kan gagna medborgarna i Europeiska unionen.
I think the reason was clear: to build a stronger, more assertive and self-confident European foreign policy at the service of the citizens of the European Union.

Synonyme (Schwedisch) für "självsäker":

självsäker
Swedish

Beispielsätze für "självsäker" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDärför måste man naturligtvis akta sig för att inta en alltför självsäker attityd och för alla slags tillkännagivanden.
That is why we must obviously stop ourselves from celebrating and trying to make an impact.
SwedishParlamentet har nu blivit en självsäker aktör i den konstituerande processen, och vi har hjälpt EU att en gång för alla besvara den gamla frågan om unionen kan utvidgas och fördjupas på samma gång.
Mr President, it has been a great privilege to serve in a Parliament that has made such great progress in delivering for Europe the constitutional settlement that it needs.