SV ryck
volume_up
{Neutrum}

volume_up
bob {Subst.}
ryck (auch: boll, tofs, knyck, klavertramp)
volume_up
bobble {Subst.}
ryck (auch: attack, kamp, anfall, dust)
volume_up
bout {Subst.}
I've experienced bouts of it myself.
ryck (auch: blixt, stråle, utbrott, anfall)
volume_up
flash {Subst.}
volume_up
flounce {Subst.}
ryck (auch: kast, knyck, häftig rörelse)
volume_up
jerk {Subst.} (movement)
volume_up
lug {Subst.}
volume_up
start {Subst.}
Men så snart de gick förbi den så började den klättra upp för väggen i ryckande rörelser.
But as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
När man väl börjar skära saker itu, så rycks man med, så ni kan se att vi delade på burkarna likväl pannan.
Once you start cutting things in half, you kind of get carried away, so you see we cut the jars in half as well as the pan.
(Skratt) Jag ryckte på axlarna, plockade upp min ryggsäck och jag började att vandra igen.
(Laughter) I hunched my shoulder, I picked my backpack up again and I started walking.
ryck (auch: angrepp, slag, succé, stöt)
volume_up
strike {Subst.}
ryck (auch: bogserbåt, ryckning)
volume_up
tug {Subst.}
Så fort du känner ett par ryck, så stick, men håll Colin lågt.
As soon as you feel a couple of tugs, off you go, but keep Colin low.
ryck
volume_up
twitch {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "rycka":

rycka

Beispielsätze für "ryck" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag kan inte avslöja vad han svarade, eftersom jag vaknade med ett ryck.
I am unable to give out his response to this, as I awoke with something of a shock.
SwedishSå fort du känner ett par ryck, så stick, men håll Colin lågt.
As soon as you feel a couple of tugs, off you go, but keep Colin low.
SwedishJag har fått sådana ryck själv.
SwedishTeam 3 och 4, ryck fram!
SwedishTill de grundläggande färdigheter som vi måste lära oss hör i dag att ge ungdomar möjlighet att klara av vår tids snabba ryck.
Among the basic skills we now have to learn is how to teach young people to cope with the rapid changes that are taking place in the present era.
SwedishSkrika också för att väcka världssamvetet som med undantag av några smärre ryck skandalöst nog verkar bedövad när det gäller Algeriet.
Cry out, too, to awaken the international conscience which, apart from occasional bursts, often seems scandalously quiet with regard to Algeria.