"radikal" Englisch Übersetzung

SV

"radikal" auf Englisch

SV radikal
volume_up
{Adjektiv}

radikal (auch: omvälvande, genomgripande)
Det är en förutsättning för en radikal, universell och kontrollerad icke-spridning.
It is the prerequisite of radical, universal and controlled non-proliferation.
Detta kan inte åstadkommas utan en radikal brytning med nyliberalismen.
That will not happen without a radical break from neo-liberalism.
I fråga om det hoppas jag att vi kommer att få se en radikal reform framöver.
Where this is concerned, I hope that we shall see a radical reform in the future.
EU måste lägga fram idén om en radikal reform av global kapitalism.
Europe must put forward the idea of a radical reform of global capitalism.
Jag har en radikalt avvikande mening än budgetutskottets förslag och jag anser att det utgör en institutionell tillbakagång.
I fundamentally disagree with the proposal put forward by the Committee on Budgets.
Här stöder vi italienska radikaler de ändringsförslag som lagts fram av Lulling.
Neither are we convinced, Madam President, by the social or health reasons put forward in support of the derogation.

Synonyme (Schwedisch) für "radikal":

radikal

Beispielsätze für "radikal" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI texten föreslås bra lösningar för en radikal omvärdering av denna politik.
This text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
SwedishDe kämpar för en radikal förändring av de internationella förbindelserna.
They are fighting for international relations to change radically.
SwedishDe kämpar för en radikal förändring av de internationella förbindelserna.
That is why the fight by the peoples of these countries cannot be confined to writing off the debt.
SwedishHan verkade ha blivit en medelmåttlig ledare, radikal bara i sin motvilja mot homosexuella.
Otherwise EU governments like the UK Government can quite rightly be accused of gross hypocrisy.
SwedishInnan var det bara möjligt att beställa " Radikal " på den servern.
Previously, Radikal was only available on that one server.
SwedishInnan var det bara möjligt att beställa " Radikal" på den servern.
Previously, Radikal was only available on that one server.
SwedishDe anser med rätta att reformen är brutal, radikal och orättvis.
I can certainly forecast them myself, and so can all those who understand the sector and work in it.
SwedishVad som behövs är en radikal omarbetning, som kommissionsledamoten föreslog.
I realise that I was the only person who applauded in that committee, which put me at odds with many of my colleagues.
SwedishEtt annat område som jag vill belysa är åtagandet att omarbeta EU:s budget genom en radikal reform.
Another area I wish to highlight is the commitment to reshape the EU budget with a root-and-branch reform.
SwedishJag tycker att Evans seriösa inställning står i radikal kontrast till Pirkers sekteristiska syn.
In my opinion, Mr Evans's painstaking work is in stark contrast to the partisan vision presented by Mr Pirker.
SwedishLåt mig bara understryka att i Johannesburg höll vi fast vid en mycket radikal och även mycket obekväm ståndpunkt.
I would point out that our position at Johannesburg was very strong but also very uncomfortable.
Swedish– en radikal minskning av hungern och den svåra fattigdomen,
– radically reducing hunger and severe poverty,
SwedishDet rör sig om en strategi som är radikal i sitt nyskapande.
It is a strategy which is radically innovative.
SwedishBåde i fackföreningarna och i arbetsgivarorganisationerna är kvinnor i ledande positioner en nästan radikal minoritet.
In both the unions and the employers' organisations women in leadership roles are in a tiny minority.
SwedishBåde i fackföreningarna och i arbetsgivarorganisationerna är kvinnor i ledande positioner en nästan radikal minoritet.
In both the unions and the employers ' organisations women in leadership roles are in a tiny minority.
SwedishI manifestet framförde vi en tydlig och radikal EU-vision grundad på principerna om jämlikhet, rättvisa och mänskliga rättigheter.
We parliamentarians have no freedom to choose the Commission and each of its members on our own.
SwedishVi måste så snart som möjligt göra en radikal ändring av banksystemets regler och inte ägna oss åt halvmesyrer för att bevara dem.
The urgency is to radically change banking system rules, not to take half measures to preserve them.
SwedishPå ett århundrade har människan åstadkommit en radikal förändring av världen som långt ifrån alltid varit till det bättre.
In less than a century, mankind has changed the world beyond recognition, and certainly not only for the good.
SwedishVi försökte inte göra någon radikal översyn av den gemensamma organisationen av marknaden för socker, vilket ni också anger i er text.
We did not seek radically to review the sugar CMO, and, in any case, you indicate this in your text.
SwedishHär måste det ske en radikal förändring.