SV pet
volume_up
{Neutrum}

pet
pet (auch: pill)

Beispielsätze für "pet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishFör att det bara finns två PET-scannrar på 35 miljoner kvinnor i Frankrike.
Because in France, for 35 million women, there are only two PET scanners.
SwedishOch på den PET-röntgen av hjärtat som syns nere till vänster, betyder det blåa ingen blodcirkulation.
And the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
SwedishPET-flaskor sjunker i havsvatten och når inte så här långt från civiliserade trakter.
Bottles made of polyethylene terephthalate, PET, will sink in seawater and not make it this far from civilization.
SwedishPET-flaskor (av plast) tillverkas utgående från så kallade förformar.
PET (plastic) bottles are made from 'preforms'.
SwedishJag vill att du åker till RePet och ersätter Oliver.
I wantyou to go down to RePet,,,,,, and get Oliverreplaced,
SwedishDu märker ingen skillnad på en RePet.
These RePets come back, you can't tell the difference.
SwedishEr RePet-Oliver blir samma hund.
Your RePet Oliver will be exactly the same dog.
SwedishJag kanske skulle besöka RePet.
SwedishVi behöver fler PET-scanners.
SwedishUndvik porr, preligion- -och tredje P:et, politik.
I used the three Bs of stand-up don'ts as I call them in the Middle East: blue content, keep it clean; beliefs, not religion; and the third B, bolitics.
SwedishMin katt Sadie är en RePet.
SwedishPrecis som i RePet-reklamen.
SwedishVi behöver fler PET-scanners.
SwedishProjektet genomfördes av Klara Palmberg och Rickard Garvare och var stöds ekonomiskt av Agria Pet Insurance (Agria Djurförsäkring).
The project was carried out by Klara Palmberg and Rickard Garvare, and was financially supported by Agria Pet Insurance (Agria Djurförsäkring).
SwedishMRT och i synnerhet PET-scanning, som används för att tidigt kunna diagnostisera metabolisk sjukdom, utförs inte.
At best, in France, a bone scintigram will be taken; MRI and above all PET scans, used for early metabolic diagnosis, are not performed.