"pest" Englisch Übersetzung

SV

"pest" auf Englisch

EN

"pest" auf Schwedisch

volume_up
pest {Subst.}

SV pest
volume_up
{Utrum}

1. Allgemein

pest (auch: sjukdom, cancer, farsot)
volume_up
cancer {Subst.}
volume_up
plague {Subst.}
Vi ser en pest som drabbar små och medelstora företag, orsakad av bristande tillgång till krediter.
We are witnessing a plague striking small and medium-sized enterprises across the whole continent, caused by a lack of access to credit.
Precis i tid att hinna se sin by utplånas av pesten.
Just in time to watch a plague ravage his village.
Om man ser på dagens situation i Madagaskar får man en känsla av att hela ön just nu har pest ombord.
Looking at the state of the country at present, you have the feeling that the whole island of Madagascar has the plague on board.

2. Medizin

pest
volume_up
plague {Subst.}
Vi ser en pest som drabbar små och medelstora företag, orsakad av bristande tillgång till krediter.
We are witnessing a plague striking small and medium-sized enterprises across the whole continent, caused by a lack of access to credit.
Precis i tid att hinna se sin by utplånas av pesten.
Just in time to watch a plague ravage his village.
Om man ser på dagens situation i Madagaskar får man en känsla av att hela ön just nu har pest ombord.
Looking at the state of the country at present, you have the feeling that the whole island of Madagascar has the plague on board.

3. Im übertragenen Sinne

pest (auch: epidemi, pest, plåga, hemsökelse)
volume_up
plague {Subst.}
Vi ser en pest som drabbar små och medelstora företag, orsakad av bristande tillgång till krediter.
We are witnessing a plague striking small and medium-sized enterprises across the whole continent, caused by a lack of access to credit.
Precis i tid att hinna se sin by utplånas av pesten.
Just in time to watch a plague ravage his village.
Om man ser på dagens situation i Madagaskar får man en känsla av att hela ön just nu har pest ombord.
Looking at the state of the country at present, you have the feeling that the whole island of Madagascar has the plague on board.

4. Altmodisch

pest (auch: farsot, pestsmitta)

Synonyme (Schwedisch) für "pest":

pest

Synonyme (Englisch) für "pest":

pest

Beispielsätze für "pest" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishHuvudstaden Budapest var ursprungligen två separata städer, Buda och Pest.
The capital city, Budapest, was originally was two separate cities: Buda and Pest.
SwedishDet är som att välja mellan pest och kolera om man skall rösta ja eller nej till detta betänkande.
Voting yes or no to this report would be like choosing between pest and cholera.
SwedishDetta gör att våra potatisar och vinterspannmål är mottagliga för ogräs och sjukdomar som pest.
This makes our potatoes and winter cereal crops susceptible to weeds and disease such as blight.
SwedishI slutändan blir det ett val mellan pest och kolera.
Ultimately, this is a choice between the devil and the deep-blue sea.
SwedishVi kommer på sätt och vis att välja mellan pest och kolera.
We shall in fact be choosing the least of a number of evils.
SwedishDetta är en pest som sprider sig i det europeiska samhället.
This is a blight that is taking hold on European society.
SwedishDärför har vi valt att lägga ner rösten på de ändringsförslag där vi hade att välja mellan pest och kolera.
We have therefore chosen to abstain from voting on those amendments where we had to choose between two evils.
SwedishDe får välja mellan pest och kolera.
They find themselves between a rock and a hard place.
SwedishVår tredje tanke vill jag tillägna den sektor som mest berörts av denna sociala pest, det vill säga våra ungdomar.
I would like to dedicate the third consideration to the group which is most affected by this social scourge; our young people.
Swedish. - (HU) För 160 år sedan, 1846, öppnades den första ungerska järnvägslinjen mellan den gamla staden Pest och staden Vác.
in writing. - (HU) One hundred and sixty years ago, in 1846, the first Hungarian railway line was opened between the old city of Pest and the town of Vác.
Swedishpest eller kolera
SwedishSamma sak säger jag beträffande skulorna, respektive matresterna: Om vi hade haft en förnuftig behandling av dessa matrester, så hade det inte funnits någon smitta med mul- och klövsjuka eller pest.
I would say the same about swill and food leftovers: if we had had proper handling of these food leftovers, there would have been no infection with foot-and-mouth disease and rinderpest.