"pessimistisk" Englisch Übersetzung

SV

"pessimistisk" auf Englisch

SV pessimistisk
volume_up
{Utrum}

1. Finanzen

pessimistisk (auch: nedåtgående handel)

Beispielsätze für "pessimistisk" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDet finns inga skäl att vara pessimistisk inför G20-diskussionerna, som Poul Nyrup Rasmussen befarar.
There is no reason for pessimism ahead of the G20 discussions, as Mr Rasmussen fears.
SwedishSammanfattningsvis förs vår debatt om 2006 års budget mot en allmänt pessimistisk bakgrund.
To sum up, our debate on the 2006 budget is taking place against a general backdrop of pessimism.
SwedishAlla hoppas naturligtvis att denna förutsägelse om vad som kan hända i framtiden är för pessimistisk.
Obviously everyone will hope that his prediction of what may happen in the future is on the gloomy side.
SwedishJag försöker inte vara pessimistisk för sakens egen skull genom att peka på alla hinder som står i vår väg.
Now I'm not trying to be negative by throwing all these obstacles out and explaining what's in our way.
SwedishAv detta framgår ganska tydligt att jag är pessimistisk när det gäller möjligheterna till någon utveckling i Sudan.
It is quite clear from this that I am a pessimist regarding the chances of anything happening in Sudan.
SwedishJag anser därför att vi inte bör ha en alldeles negativ och alltför pessimistisk syn på dessa problem.
They are going to completely change the transport sector in Europe, and that includes both passenger transport and freight transport.
SwedishPå 1960-talet publicerade den svenske ekonomen Gunnar Myrdal en bok med titeln , där han talade om en pessimistisk anda.
In the 1960s, Gunnar Myrdal, the Swedish economist, published a book called , in which he talked about an atmosphere of pessimism.
SwedishDet, som ni likaså åter sagt, har egentligen gjort mig pessimistisk igen.
But something else you said did reawaken my feelings of pessimism, and that was when you referred indirectly to horizontal cuts.
SwedishMen jag tror att denna besvikelse inte får leda oss till att anta en pessimistisk attityd inför framtiden.
In truth, everyone had said such a result would be a miracle and it has been clear for some weeks now that it was not going to be possible to achieve one.
SwedishJag beklagar att vi i dag tvingades behandla denna fråga i så stor omfattning, och vid Europeiska rådets senaste möte naturligtvis, men det finns ingen anledning att vara pessimistisk.
I am sorry that we have had to deal with this issue so much today and, of course, at the last European Council, but that is no reason for pessimism.
SwedishMed tanke på detta kan jag inte vara annat än pessimistisk om inte det internationella samfundet, FN, Europeiska unionen och särskilt Förenta staterna ingriper.
With this in mind, I can only express pessimism if there is no clear intervention by the international community and the UN, the European Union and the United States in particular.
SwedishMed risk för att verka pessimistisk eller sprida panik anser jag att det vore bra om EU och medlemsstaterna förberedde sig för risken att en fågelinfluensapandemi bland människor bryter ut.
At the risk of sounding defeatist or spreading panic, it is a good thing that the EU and the Member States are preparing for the possibility of a bird flu pandemic among humans.
SwedishTrots detta är jag fortfarande pessimistisk, herr talman, i fråga om dessa programs fortsatta utveckling, såvida vi inte kan komma på något annat med större originalitet och med större fantasi.
However, even with all this, unless we come up with something more original and imaginative, I shall persist in my pessimism as to the future and the success of this sort of programme.
SwedishDet är inte min sak att vara optimistisk eller pessimistisk, men än så länge gör vi vårt bästa för att se till att vi kommer att ha en faktisk grupp i Zimbabwe för att observera valet nästa månad.
I am not in a position to express optimism or pessimism, but so far we are doing our utmost to ensure that we will be there with an effective team to observe the elections next month.