"per dag" Englisch Übersetzung

SV

"per dag" auf Englisch

SV per dag
volume_up
{Adverb}

per dag (auch: dagligen)

Ähnliche Übersetzungen für "per dag" auf Englisch

per Präposition
English
per Artikel
English
dag Substantiv
English
dag- Adjektiv
English

Beispielsätze für "per dag" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Swedish88 procent av landets befolkning lever på en inkomst under 4 US-dollar per dag.
Eighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
SwedishI Polen är konsumtionen av frukt och grönsaker ungefär 250 g per person och dag.
In Poland, fruit and vegetable consumption is approximately 250 g per person per day.
SwedishI ett svep tog vi bort behovet av 60 miljoner mervärdesskattehandlingar per dag.
In a single step we removed the need for 60 million VAT documents per year.
SwedishJag vill nämnda en siffra för er: EU kostar varje medborgare 26 cent per dag.
I should like to quote a figure to you: Europe costs each European 26 cents a day.
SwedishI ett svep tog vi bort behovet av 60 miljoner mervärdesskattehandlingar per dag.
In a single step we removed the need for 60 million VAT documents per year.
SwedishMer än hälften av världens befolkning har mindre än två dollar per dag att leva för.
More than half of the population in the world gets less than two dollars per day.
SwedishOch sedan, för återstoden av deras liv, gör dom det tre fyra timmar per dag.
And then, the rest of their life, they will do that three or four hours a day.
SwedishTvå euro per dag - mer än två miljarder kvinnor och män har mindre än så att leva på.
EUR 2 a day: over 2 billion men and women do not have as much as that to live on.
SwedishFörst gick det tre flyg per dag, sedan drog man ned antalet flyg till två per dag.
The number of flights, which was originally three per day, has been cut down to two.
SwedishEn euro per dag räcker för överlevnad, och ger därmed en chans till en framtid.
One euro a day is enough for survival and offers a chance for the future.
SwedishMan kom överens om att krav på mindre än 250 pund per dag skulle godtas utan frågor.
It was agreed that claims for less than£250 a day could be accepted without question.
SwedishMan kom överens om att krav på mindre än 250 pund per dag skulle godtas utan frågor.
It was agreed that claims for less than £250 a day could be accepted without question.
SwedishMest vatten förbrukar Förenta staterna med cirka 296 liter per person och dag.
The USA uses most water, consuming around 296 litres per person per day.
SwedishVi kan inte, per i dag, säga hur många kilometer väg vi byggde förra året.
We are not able, as of now, to say how many kilometres of roadway we built last year.
SwedishGoogle kan tillåta upp till 20 % fler klick per dag än vad som anges i din dagliga budget.
Google may allow up to 20% more clicks in a day than your daily budget specifies.
SwedishDen transatlantiska marknaden har en handelsvolym på omkring två miljarder euro per dag.
The transatlantic market has a trade volume of around EUR 2 billion per day.
SwedishOm man räknar ut det ser man att varje inspektör fick 5 000 pund per dag.
If you work it out you find that each inspector was getting £5 000 a day.
Swedish500 000 EU-medborgare dör varje år p.g.a. rökning -det motsvarar 1 400 per dag.
Mr President, 500 000 EU citizens die each year from smoking - that is 1 400 a day.
SwedishOm man räknar ut det ser man att varje inspektör fick 5 000 pund per dag.
If you work it out you find that each inspector was getting£5 000 a day.
SwedishMålet är att ledningen skall ha en kapacitet på en miljon fat olja per dag.
The pipeline’ s target capacity is one million barrels of oil per day.