"orörlighet" Englisch Übersetzung


Meintest du orörlig
SV

"orörlighet" auf Englisch

SV orörlighet
volume_up
{Utrum}

orörlighet (auch: orubblighet)
Det bästa man kan säga om förändringarna är att de har medfört en viss grad av stabilitet i landet, men denna stabilitet överskuggas i allt större utsträckning av stagnation och orörlighet.
The most that can be said for the changes is that they have brought a degree of stability to the country, but increasingly, this stability foreshadows stasis and immobility.

Synonyme (Schwedisch) für "orörlighet":

orörlighet
Swedish

Beispielsätze für "orörlighet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJämfört med de andra stora aktörernas kompletta orörlighet, trots att av dem rörde sig ur fläcken?
Compared to the total stasis of the other big players, not one of whom budged an inch?
SwedishTystnad leder till orörlighet och orörlighet leder till stillestånd.
Silence leads to stillness and stillness leads to a standstill.
SwedishDe som valt orörlighet som enda strategi, kanske som överlevnadsstrategi, bör respektera deras vilja.
Those who have chosen stagnation as their only strategy, maybe as a strategy for survival, should respect this will.
SwedishVi måste komma över denna fas av orörlighet och obeslutsamhet i förhandlingsprocessen.
We have to be clear on this matter: we need to overcome this phase of sluggishness and indecision in the negotiation process.