"orättvist" Englisch Übersetzung


Meintest du orättvis
SV

"orättvist" auf Englisch

SV orättvist
volume_up
{Adverb}

orättvist (auch: orättfärdigt)
Vilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
What harm is being done to these people, and how unjustly they are being treated!
Räddningspaketet kommer att leda till att bördorna fördelas ännu mer orättvist.
The rescue package will result in the burdens being distributed even more unjustly.
Vi måste garantera att lokala ekonomier inte blir orättvist lidande.
We must ensure the local economies do not suffer unjustly.

Beispielsätze für "orättvist" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag är inte emot att sparandet läggs på en ambitiös nivå, men det slår orättvist.
I am not objecting to the ambitious nature of the savings, but their unfairness.
SwedishJag är rörd av uppfattningen att vi inte kan behandla dessa människor orättvist.
I am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
SwedishMot bakgrund av målet med reformen är detta ett orättvist och ologiskt förslag.
When viewed in the light of the reform’s goal, this proposal is unjust and illogical.
SwedishFruteau förklarade nyss att resultatet av tillväxten är orättvist fördelat.
Mr Fruteau stated just now that the fruits of growth were distributed inequitably.
SwedishDet är orättvist att antyda att vår grupp är ensam ansvarig för alla ändringsförslag.
It is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
SwedishDet är alltså inte kommissionens avsikt att behandla jordbrukarna orättvist.
In other words, it is not the Commission's intention to disadvantage farmers.
SwedishDet skulle vara orättvist och även omoraliskt att ändra spelreglerna i det här skedet.
It would be unfair and even immoral to change the rules at this stage in the game.
SwedishDetta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
SwedishVilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
We therefore appeal to our American friends to abide by the principles of human rights.
SwedishFörbudet mot nordirländskt nötkött är orättvist och måste hävas omedelbart.
The beef ban for Northern Ireland is unjust and should be lifted immediately.
SwedishDetta är orättvist för båda sidor, och det är därför som vi bör klargöra detta.
This is unfair on both sides; and that is why we should make this clear.
SwedishDet är i princip orättvist att använda sig av sådana dubbla normer för EU:s medborgare.
It is unfair, on principle, to use double standards such as these for EU citizens.
SwedishAtt enbart ge fiskaren skulden för miljöförstöringen är lika orättvist som felaktigt.
To blame fishermen alone for environmental damage is both unfair and wrong.
SwedishDet är i princip orättvist att använda sig av sådana dubbla normer för EU: s medborgare.
It is unfair, on principle, to use double standards such as these for EU citizens.
SwedishJag anser också att det är orättvist att påstå att vi har gjort för lite, för sent.
I also find unfair the suggestion that we have done too little, too late.
SwedishDet är inte ett orättvist pris som måste betalas av utvecklingsländerna genom pålagor.
It is not an unfair price to be paid by imposition on developing countries.
SwedishDet är orättvist att säga att Cotonou endast kommer att leda till ohejdad liberalism.
It is unfair to claim that Cotonou will only lead to unbridled liberalism.
SwedishDetta är orättvist och visar brist på solidaritet och vi kan inte tolerera detta heller.
That is unfair and shows a lack of solidarity, and we will not tolerate this either.
SwedishDet vore orättvist att påstå att det bara var ett upptåg av fru Oomen-Ruijten.
It would be unfair to imply that this was simply a frolic of her own by Mrs Oomen-Ruijten.
SwedishVidare är det orättvist att hänvisa till hotet om en tilltagande hinduisk fundamentalism.
Furthermore, it is wrong to refer to the threat of increasing Hindu fundamentalism.