"officiell" Englisch Übersetzung

SV

"officiell" auf Englisch

SV officiell
volume_up
{Adjektiv}

officiell (auch: stel, kansli-)
Oostlander talade om officiell statlig registrering av partnerskap.
Mr Oostlander spoke of the official registration of partnerships with the government.
Det är inte ovanligt att journalister arbetar med konfidentiell officiell information.
It is not unusual for journalists to work with confidential official information.
Vi är emot vapenhandel, vare sig den är officiell, halvofficiell eller olaglig.
We are against arms dealing, whether it be official, unofficial or illegal.
Det borde ha gjorts en officiell bedömning av dessa brott för länge sedan.
An authoritative assessment of such crimes is long overdue.
Vi bad även Världshandelsorganisationens generalförsamling att göra en officiell tolkning i den här frågan.
We have also asked the WTO General Council to give an authoritative interpretation on this question.
Jag ber därför kommissionen att inta en officiell ståndpunkt för att skydda den europeiska kvalitetsproduktionen.
I therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
officiell (auch: formell, formella, högtids-)
volume_up
formal {Adj.}
Här vill jag ställa en officiell fråga till kommissionen.
Here I shall ask the Commission a formal question.
Detta är kommissionens officiella tolkning av Förenta nationernas konvention.
This is the Commission's formal interpretation of the UN Convention.
Det är uppenbart att det inte är möjligt att ha några officiella och formella kontakter med den vitryska regimen.
Obviously, it is not possible to have any official and formal contacts with the Belorusian regime.

Beispielsätze für "officiell" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMan kan därför säga att detta förslag gör en faktisk situation officiell.
In that sense one can say that this proposal formalises an existing situation.
SwedishJag vill uppmana kommissionen att inlägga en officiell protest mot detta patent.
The Council should give the Commission the mandate to do this.
SwedishVi tog för några veckor sedan emot en officiell tibetansk delegation.
We welcomed a delegation from Tibet a few weeks ago, and feel that was a positive step.
SwedishÄndå bjöds Meles på officiell middag i Tyskland några dagar senare.
Yet, a few days later Mr Meles was officially wined and dined in Germany.
SwedishOm vi därför inför en enda europeisk officiell handling kommer det att ge oss ett viktigt instrument.
To that end, the adoption of a single European act would be an important instrument.
SwedishJag beklagar att EU inte har fått någon officiell inbjudan att delta som valobservatör.
I regret that an election observation mission from the European Union has not been officially invited.
SwedishJag har precis kommit tillbaka från en resa till Sydamerika som medlem av en officiell delegation.
Finally, the French Government and French industry have no faith in this linking directive.
SwedishIngen officiell begäran har ännu framställts.
   Mr Gollnisch, the request has not yet been formally made.
SwedishMen villkoren som ställs upp för detta land illustrerar hur orättvist fördraget är som gör integrationen officiell.
The conditions imposed on Poland however exemplify the inequality of the Accession Treaty.
SwedishVår grupp har ännu ingen officiell uppfattning om kroppsskanning, utan vi behöver mer information och undersöka frågan närmare.
That is the commitment to consult the European Data Protection Supervisor.
SwedishEn officiell handling är en sak, ett privat dokument är en annan, även om det upprättats med hjälp av en notarie.
An authentic act is one thing, and a private document is another, even if it involves a notary public.
SwedishAvsaknaden av en officiell ställning för idrotten i unionens lagstiftning är en oacceptabel brist.
It is hard to carry out pioneering work which patently seeks to remedy omissions in a particular area of EU legislation.
SwedishVar försiktig, även om de verkar komma från en giltig källa eller innehåller en webbsida som ser officiell.
Social Security number, bank account number, PIN number, credit card number, mother's maiden name, or birthday).
SwedishPå det sättet gör man europropagandan officiell.
It is simply a way of officialising Europropaganda.
SwedishI sakfrågan gör detta fördrag ojämlikheten mellan den rika delen av Europa och dess fattiga del officiell.
Regarding the content of this treaty, it formalises the unfair divide between the richer and poorer parts of Europe.
SwedishNi har redan talat om de egenskaper en officiell handling ska ha, och jag ska inte gå igenom det igen.
You said what the characteristics of the authentic act were, Mrs Dati, Mr Barrot, and I am not going to go back over them.
Swedish(Artiklar icke officiell översättning)
There are 57 million poor people in the European Union.
SwedishI ändringsförslaget hänvisas det till officiellt fastställda mekanismer för central lagring av officiell information.
Indeed, the amendment refers to officially designated mechanisms for the central storage of regulated information.
SwedishEuron blir officiell valuta i Slovakien.
SwedishMed dagens debatt och morgondagens omröstning kommer Learning-programmets tillblivelse att bli officiell.
   . Mr President, with today’s debate and tomorrow’s vote, the Learning programme is officially coming into being.