"njutning" Englisch Übersetzung

SV

"njutning" auf Englisch

SV njutning
volume_up
{Utrum}

njutning (auch: fröjd, nöje, behag, glädje)
volume_up
delight {Subst.}
njutning (auch: nöje, behag, glädje, besittning)
volume_up
enjoyment {Subst.}
1954, skrev han en bok som heter "Livets verkliga njutning:" Och han föreslår att lycka inte handlar om att ha vad du vill ha. ~~~ Istället, handlar det om att vilja ha vad du har.
1954, he wrote a book called "The Real Enjoyment of Living," and he suggested that happiness is not about having what you want; instead, it's about wanting what you have.
njutning (auch: uppskov, nöje, eftergivenhet, förmån)
Det är ett nöje, det är en njutning, det är kulturellt berikande.
It is a pleasure, it is an indulgence, it enriches you culturally.
njutning (auch: smaktillsats)
volume_up
relish {Subst.}
njutning (auch: utflykt, upplevelse, fest, nöje)
volume_up
treat {Subst.}

Synonyme (Schwedisch) für "njutning":

njutning

Beispielsätze für "njutning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVilken njutning, vilken lycka, att finna vår kollega baroness Sarah Ludford i full aktion.
It is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
Swedish(FR) Vilken njutning, vilken lycka, att finna vår kollega baroness Sarah Ludford i full aktion.
It is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
SwedishTurismen i dag har ändrats till att vara ett sökande efter snabb njutning.
Tourism nowadays has changed into the pursuit of instant pleasure.
SwedishKortfattat är det en operation som är till för att begränsa kvinnors sexuella njutning.
It is basically an operation to deprive women of sexual pleasure.
SwedishVåra samhällen kräver rätt till lyckan, tabuernas fall, njutning och frihet.
Our societies are demanding the right to happiness, pleasure and freedom, and the removal of taboos.
SwedishFör många är tobaksrökningen inte en fråga om val eller njutning.
For many, smoking is not a question of choice or pleasure.
SwedishFör många är tobaksrökningen inte en fråga om val eller njutning.
Tobacco gets you in its grip, just like any other drug, on account of the fact that it contains nicotine.
SwedishChokladälskare, skänk era påskägg en andäktig njutning!
Chocolate lovers, religiously savour your next Easter eggs!
SwedishDet behöver också -- det behöver värdighet, kärlek och njutning. ~~~ Och det är vårt jobb att dela ut alla dessa.
It also needs -- it needs dignity, love and pleasure, and it's our job to hand those things out.
SwedishKlagovisan är lång och den är ingen njutning.
The litany is long and it does not paint a joyful picture.
SwedishDet finns dagar då jag verkligen inte förstår mig på detta parlament som finner en masochistisk njutning i självstympning.
Mr President, there are days when I really cannot understand this Parliament.
SwedishJag har ofta anledning att citera de franska skidskolornas talesätt, som säger att njutning är något man måste lära sig.
I still have frequent occasion to quote the slogan of the French Ski Schools, which says that ‘pleasure has to be learnt’.
SwedishDet är inte bara att du säger att det ger mer njutning, att du gillar det mer, du upplever det verkligen på ett annat sätt.
It's not just that you say it's more pleasurable, you say you like it more, you really experience it in a different way.
Swedish(Skratt) Jag har hittills talat om njutning, men det jag vill påstå är att allt jag sagt gäller lika mycket för smärta.
(Laughter) Now I've been talking so far about pleasure, but what I want to suggest is that everything I've said applies as well to pain.
SwedishAdvokaten som är anställd av koncernen som byggde detta ”palats för njutning” har dock sagt att ”fotboll och sex går hand i hand”.
However, the lawyer working for the group that built this ‘pleasure palace’ has stated that ‘football and sex go hand in hand’.
SwedishAdvokaten som är anställd av koncernen som byggde detta ” palats för njutning ” har dock sagt att ” fotboll och sex går hand i hand ”.
However, the lawyer working for the group that built this ‘ pleasure palace’ has stated that ‘ football and sex go hand in hand’.
SwedishOch hon sa: "Du kan inte dra den slutsatsen eftersom djur inte registrerar smärta eller njutning i sina ansikten på samma sätt som vi gör.
And she said, you can't make that conclusion, because animals don't register pain or pleasure on their faces in the same way that we do.
SwedishMen om du tror att du dricker det dyra vinet, kommer delar av hjärnan som hör ihop med njutning och belöning att lysa upp som en julgran.
But if you believe you're drinking expensive stuff, parts of the brain associated with pleasure and reward light up like a Christmas tree.
SwedishDet mest rättvisa för de här produkterna vore helt enkelt att reklamen inriktades på njutning, om tillverkarna vill det, i stället för på hälsa.
Quite simply, the honest thing for these products would be to focus the advertising on pleasure, if manufacturers wish, and not on health.
SwedishMänniskor som erhåller personlig njutning eller pengar genom att prioritera andras njutning framför skyddet av barn utgör en fara för hela samhället.
People who put their personal pleasure, or earning money from the pleasure of others, before the protection of children are a danger to society as a whole.