"nedifrån" Englisch Übersetzung

SV

"nedifrån" auf Englisch

SV nedifrån
volume_up
{Adverb}

nedifrån (auch: nerifrån)

Beispielsätze für "nedifrån" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDärför anser jag att en strategi nedifrån och upp är av avgörande betydelse.
From that point of view, I consider a bottom-up approach to be of critical importance.
SwedishVi vill ge Europa tillbaka till medborgarna, och anpassa politiken nedifrån och uppåt.
We would like to give Europe back to the citizen, to adopt policy from the bottom up.
SwedishVi måste fokusera på gräsrotsdemokratin i dessa länder, och bygga upp den nedifrån.
We should focus on grassroots democracy in those countries, building it from the bottom up.
SwedishDet är en nedifrån-och-upp-process som Stockholmsprogrammet vill stödja.
It is a bottom-up process that the Stockholm Programme wishes to support.
SwedishEuropeiska partier ska växa nedifrån politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt.
European parties should grow politically, organisationally and financially from the bottom up.
SwedishJag anser att den här nedifrån och upp-formen av övervakning är mycket betydelsefull.
I believe that this bottom-up form of monitoring is very important.
SwedishDonaustrategin baseras på ett förhållningssätt som är helt nedifrån och upp-orienterat.
The strategy for the Danube region is genuinely a bottom-up process.
SwedishNästa gång måste förhandlingarna föras nedifrån och upp i stället för uppifrån och ned.
Next time, the negotiations must be bottom-up instead of top-down.
SwedishJag saknar ett riktigt demokratitänkande där man startar nedifrån.
What I do not see is a proper concept of democracy that involves starting from the bottom.
SwedishJag förespråkar naturligtvis en nedifrån och upp-orienterad metod, som bygger på addition.
Of course, I am advocating a bottom-up method, based on addition.
SwedishBygg Europa nedifrån och upp, i stället för uppifrån och ned.
Let the Commissioners be appointed by, and be answerable to, the national parliaments.
SwedishOm du klickar på den här symbolen kommer texten att löpa nedifrån och upp.
Click here if you want the text to scroll from bottom to top.
SwedishVi måste arbeta nedifrån och upp och stärka kvinnors sociala medvetenhet och solidaritet.
What is needed is work from the bottom up, building the social awareness and solidarity of women.
SwedishHarmoniseringen har huvudsakligen skett nedifrån och upp.
It turns out that the first phase has not led to the harmonisation we wanted.
SwedishDen andra typen av teknik går nedifrån och upp och gör det möjligt att fastställa molekylnivån.
The second group is known as ‘bottom up’ technology and allows the molecular level to be set.
SwedishJämfört med Förenta staterna har vi snarare en nedifrån och upp-metod, om jag får säga så.
Compared with the United States, we tend to adopt a bottom up approach, if I may put it like that.
SwedishDet är avgörande att Donaustrategin baseras på ett förhållningssätt som är nedifrån och upp-orienterat.
It is of crucial importance that the Danube strategy be based on a bottom-up approach.
SwedishDen andra typen av teknik går nedifrån och upp och gör det möjligt att fastställa molekylnivån.
The second group is known as ‘ bottom up’ technology and allows the molecular level to be set.
Swedishnedifrån och upp? är det enda sättet att väcka nytt liv i landsbygdsområdena.
A 'bottom-up ' approach is the only way to regenerate rural areas.
Swedishnedifrån och upp? är det enda sättet att väcka nytt liv i landsbygdsområdena.
A 'bottom-up' approach is the only way to regenerate rural areas.