"naturläkare" Englisch Übersetzung

SV

"naturläkare" auf Englisch

SV

naturläkare {Utrum}

volume_up
naturläkare
Det som jag just visat dig är exempel enkla och rättframma sätt som journalister, försäljare av kosttillskott och naturläkare använder för att lägga fram bevisen så de passar deras behov.
What I've just shown you are examples of the very simple and straightforward ways that journalists and food supplement pill peddlers and naturopaths can distort evidence for their own purposes.

Beispielsätze für "naturläkare" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI vissa länder inom den europeiska unionen finns det naturläkare och liknande, i andra länder finns de inte.
In some countries of the European Union there are non-medical and similar types of practitioners, and in others there are not.
SwedishJag tror, att detta framför allt beror på, att naturläkare och andra, som använder sig av icke-konventionell medicin, lyssnar på folk.
I believe that the reason for this is, above all, that therapists and other practitioners of non-conventional medicine listen to people.
SwedishKompetensnivån på det europeiska planet måste minst motsvara den, som redan krävs för exempelvis naturläkare i Tyskland och i Sverige.
The level of Europe-wide qualifications must be as least as high as that already required for non-medical practitioners in Germany and Sweden.
SwedishKanske har det faktum, att det t ex i Italien inte finns denna form av naturläkare med det faktum att göra, att där alltjämt andra mekanismer fångar upp dessa saker.
Perhaps the fact that there are no non-medical practitioners as such in Italy has something to do with the fact that this need is catered for by other mechanisms in that country.
SwedishDet som jag just visat dig är exempel enkla och rättframma sätt som journalister, försäljare av kosttillskott och naturläkare använder för att lägga fram bevisen så de passar deras behov.
What I've just shown you are examples of the very simple and straightforward ways that journalists and food supplement pill peddlers and naturopaths can distort evidence for their own purposes.