"missgrepp" Englisch Übersetzung

SV

"missgrepp" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "missgrepp" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "missgrepp" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEn ytterligare barlast är att skydda miljön och befolkningen för gamla missgrepp.
The country is also burdened by the need to protect nature and human beings from old mistakes.
SwedishMånga tycker att det är rätt åt Grekland, och att landet får betala notan för sina egna missgrepp.
Many people will say it serves Greece right and it should pay for its mistakes.
SwedishHistoriska missgrepp måste erkännas för att lindra drabbade minoritetsfolks lidande och sorg samt skapa förutsättningar för försoning.
Historic blunders must be acknowledged in order to alleviate the suffering and sorrow of the minorities affected.
SwedishHär finns nämligen ingen immunitet mot politiska missgrepp och övertramp.
Your work will, however, be scrutinised carefully, for there is no immunity in this House against political blunders and infringements.
SwedishDen kräver en snabb korrigering av den monetära unionens strukturella missgrepp, det vill säga den ekonomiska och sociala unionen.
They require the swift correction of the structural shortcoming in the monetary union, namely the economic and social union.
SwedishDe europeiska institutionerna omfattar nödvändigtvis en stor och komplex byråkrati och det kommer, naturligtvis, att förekomma missgrepp och administrativa misstag.
The European Union institutions are inevitably a large and complex bureaucracy and, of course, there are going to be mistakes and administrative errors.
SwedishMen eftersom Virgin i sitt betänkande rättar till kommissionens missgrepp, kommer jag med glädje rösta för hans betänkande och de utmärkta ändringsförslagen från miljöutskottet.
But, as Mr Virgin corrects the Commission's errors in his report, I gladly vote for his report and the excellent amendments from the Environment Committee.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • missgrepp

Noch mehr Übersetzungen im Italienisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.