"lodrätt" Englisch Übersetzung

SV

"lodrätt" auf Englisch

EN
EN

SV lodrätt
volume_up
{Adjektiv}

1. "i korsord"

lodrätt
volume_up
down {Adj.} (in crosswords)

Synonyme (Schwedisch) für "lodrät":

lodrät

Beispielsätze für "lodrätt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishOm funktionslisten är placerad lodrätt så visas i stället för det långa kombinationsfältet ikonen Ladda URL.
If you have docked the function bar vertically, the Load URL icon appears instead of the long combo box.
SwedishOm kommandoknappen ABCD är intryckt i området Skrivriktning skrivs texten lodrätt tecken för tecken.
In the Text direction area if you press the ABCD button, the text is written vertically in the direction of the characters.