"livet" Englisch Übersetzung

SV

"livet" auf Englisch

EN

SV livet
volume_up
{Plural}

livet (auch: liv, själ, eldsjäl)
volume_up
life {n.Sg.}
Vet ni vad, den delen av livet behöver allting som resten av livet behöver.
And you know, that part of life needs everything that the rest of life does.
Livet står inte stilla och jag syftar inte enbart på det politiska livet.
Life does not stand still, and I am not referring exclusively to political life.
Vardagslivsforskningen är tvärvetenskaplig och utgår från det vardagliga livet.
The daily life research is interdisciplinary and is based on daily life.

Synonyme (Schwedisch) für "liv":

liv

Beispielsätze für "livet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAtt tidigt i livet knyta starka band med dessa länder kan endast vara av godo.
Forming close ties with those countries at an early age can only be beneficial.
SwedishVi måste lägga grunden för ett nödvändigt lärande som fortlöper under hela livet.
We must create the basis for the essential establishment of lifelong learning.
SwedishI nuläget påverkar terrorismen också livet för medborgarna i mitt land direkt.
These days, terrorism is having a direct impact on the citizens of my country too.
SwedishVi skall komma ihåg att dessa tragedier har kostat närmare 2 000 människor livet.
These disasters, let us not forget, took the lives of close on 2 000 people.
SwedishTill följd av detta slogs oroligheterna ned med våld och människor miste livet.
As a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
SwedishI dag drabbades Turkiet av en jordbävning som kostade minst 57 människor livet.
Today, there was an earthquake in Turkey in which at least 57 people died.
SwedishMer än 150 000 människor har förlorat livet och hela samhällen har raderats ut.
More than 150 000 people have lost their lives, whole communities have been wiped out.
SwedishDe orättvisor som drabbar kvinnor i hela livet avspeglas också när de blir äldre.
The injustices which women suffer throughout their lives continue when they get older.
SwedishDet är också ett sätt att åter ge livet ett innehåll för miljontals européer.
It is also a way of restoring meaning to the lives of millions of Europeans.
SwedishNär det gäller politiken är det inte så enkelt att förbättra livet för de fattigaste.
With regard to policy, improving the lot of the poorest is not as straightforward.
SwedishDeras egendom var inte anonym, och deras personal arbetade där hela livet.
Their ownership was not anonymous and their staff worked there all their lives.
SwedishMänniskor som informerar och skapar opinion gör det ofta med livet som insats.
People who produce information and create opinion often do so at risk of their lives.
SwedishReformer bör blicka framåt och göra livet enklare för vanliga medborgare.
Reforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.
SwedishDet är en enkel åtgärd som helt enkelt kommer att rädda livet på flera miljoner barn.
It is a simple step that will quite simply save millions of children's lives.
SwedishKonsten med livet är att hantera dessa risker och osäkerheter på ett förståndigt sätt.
The trick is to deal with these risks and uncertainties in a judicious manner.
SwedishTotal omförvandling som faktiskt kan förvandla livet som är i behov av mat.
Total transformation that can actually transform the very lives that need the food.
SwedishHundratals människor har förlorat livet och vi vill framföra vår sympati.
Hundreds of people lost their lives and we should like to make our sympathy felt.
SwedishInlärningsmetoderna bör vara mer flexibla och tillgängliga under hela livet.
Learning methods should be more flexible and accessible on a lifelong basis.
SwedishDet som upplevts på ort och ställe kommer alla att minnas, och det hela livet.
People retain memories of what happened there for the rest of their lives.
SwedishFörr betonade man " undervisning och utbildning under hela livet ", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on " lifelong learning and continuing training ".