"ledighet" Englisch Übersetzung

SV

"ledighet" auf Englisch

SV ledighet
volume_up
{Utrum}

1. Allgemein

ledighet (auch: lov, semester, ferie, skollov)
volume_up
holiday {Subst.} [Brit.]
Jag önskar er alla en trevlig ledighet och hoppas att vi får en bra början på nästa år.
I wish you all a happy holiday and I believe we will get off to a good start next year.
—avskaffande av viktiga kontraktsförhållanden såsom söndags- och helgdagstillägg och en kvot för antalet timmar med betald ledighet,
—removal of important contractual clauses, such as those relating to payment of bonuses for Sunday and public holiday working and reduction in the number of paid holidays;
Jag förklarar denna session i Europaparlamentet avslutad och önskar er alla en härlig ledighet, så att ni får ny energi inför avslutningen av den femte valperioden under 2004.
I declare suspended this session of the European Parliament, wishing you all a splendid holiday, in order to restore your energies ready to complete the fifth parliamentary term in 2004.
ledighet (auch: farväl, tillstånd, tillåtelse, lov)
volume_up
leave {Subst.}
Min andra punkt gäller föräldraledighet, pappaledighet och ledighet vid adoption.
My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
En hel månads ledighet går förlorad om pappan inte tar sitt ansvar.
A whole month of leave is lost if the father does not take his responsibility.
För det första vill förslaget införa obligatorisk sex veckors ledighet för bara mamman.
Firstly, the proposal wants to introduce a mandatory six weeks' leave just for the mother.
volume_up
ease {Subst.}
ledighet (auch: flyt)
volume_up
fluency {Subst.}
En särskild svårighet som belysts av olika gemenskapssjömän är frågan om bristen på språklig förståelse och ledighet vid kommunikation med sjömän från tredje land.
One particular difficulty highlighted by various Community seafarers was the question of the lack of language understanding and fluency in communicating with third country seafarers.

2. "i stil"

ledighet
volume_up
fluidity {Subst.} (in style)

Synonyme (Schwedisch) für "ledighet":

ledighet

Beispielsätze für "ledighet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag anser att rådet har fel i att inaktiv arbetstid är en typ av ledighet.
I think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
SwedishJag hoppas att ni alla får en bra ledighet, men först sedan ni har röstat i eftermiddag!
I hope you all have a good break, but only after you have voted this afternoon!
SwedishOm 20 veckors ledighet blir obligatoriskt skulle det kosta Österrike över 60 miljoner euro.
Making 20 weeks' provision mandatory would cost Austria more than EUR 60 million.
SwedishDet blir val i juni, och välförtjänt ledighet i juli och augusti.
The elections will be held in June, then we will have a well-earned rest in July and August.
SwedishVid vilken ålder anser ni att en person kan pensioneras och få njuta av en välförtjänt ledighet?
What, in your opinion, should be the age at which a person can retire to well-earned leisure?
SwedishLandsbygdsområden utnyttjas av många i allt större utsträckning för ledighet och fritidssysselsättningar.
Rural areas are increasingly used by many people for leisure and recreational purposes.
SwedishNi har sagt, herr ordförande, att det kommer att bli ett ordförandeskap med mer arbete än ledighet.
You said, Mr President-in-Office, that it will be a presidency dominated by work and not play.
SwedishNär det gäller ledigheten känner vi till de ekonomiska kostnaderna för att föreslå en förlängd ledighet.
The Union, which is today in a position to do so, should draw up and implement legislation to this end.
SwedishFör det andra är det hela frågan om begreppet jourtid, som i praktiken tenderar att jämställas med en ledighet.
Secondly there is the whole issue of the concept of on-call time, which in practice tends to be considered equal to a rest period.
SwedishDetsamma gäller alla de oräkneliga semesterfirare som förlorar en del av sin välförtjänta ledighet på grund av försenade flyg.
The same is true for the countless holidaymakers who lose some of their well-deserved break through delayed flights.
SwedishDetta innebär att turisterna inte kommer att tillbringa två dagar av en fyra eller fem dagar lång ledighet på väg till och från sina destinationer.
That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination.
SwedishDenna ledighet innebär en verklig attitydförändring och med tiden kommer den att bidra till en förbättring av rollfördelningen mellan föräldrarna.
The latter represents a real change in attitudes and, over the years, will contribute to improving the allocation of roles between parents.