"lapptäcke" Englisch Übersetzung

SV

"lapptäcke" auf Englisch

EN

SV lapptäcke
volume_up
{Neutrum}

lapptäcke (auch: överkast)
volume_up
quilt {Subst.}
Varje enhetlig reglering inom Europa är bättre än det lapptäcke av bestämmelser vi har idag.
Every unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
I Europa har vi ett lapptäcke av ekonomisk politik.
In Europe, we have a patchwork quilt of economic policies.
Denna politik som gäller hela Östersjön är ett lapptäcke, både i finansiellt och politiskt hänseende.
This entire Baltic policy is a patchwork quilt, both in terms of its finances and politically.

Beispielsätze für "lapptäcke" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEuropeiskt luftrum utgörs av ett lapptäcke med 60 nationella kontrollcentraler.
The European sky consists of a patchwork of 60 national control centres.
SwedishMen är en sådan utmaning tänkbar när dagsläget är ett sådant lapptäcke?
With the current situation in tatters, however, is such a challenge feasible?
SwedishVärlden är kort sagt ett lapptäcke, liksom hela mänskligheten och var och en av oss.
The world, in short, is a patchwork, humanity is a patchwork and each one of us is a patchwork.
SwedishFör närvarande kontrolleras området endast genom ett lapptäcke av nationella lagar.
It is currently controlled only by a patchwork of national laws.
SwedishSedan har vi torsdag eftermiddag som är som ett lapptäcke och alltså förlorad tid.
On the other hand, we have the scrappy arrangements on a Thursday afternoon, when time is wasted.
SwedishDet är våra enskilda nationella kulturer som bildar den europeiska kulturens rika lapptäcke.
It is our individual national cultures that make the rich patchwork of Europe's culture.
SwedishDe nuvarande reglerna inom EU är ett osammanhängande lapptäcke.
- (NL) The rules presently applying in the EU form an incoherent patchwork.
SwedishJag anser nog dock att direktivet verkar vara något av ett lapptäcke.
The directive strikes me, though, as something of a patchwork rug.
SwedishTvärtom blir resultatet att vi inte får ett lapptäcke av subventioner.
On the contrary, the result will not be a patchwork of subsidies.
SwedishDe nuvarande reglerna inom EU är ett osammanhängande lapptäcke.
The rules presently applying in the EU form an incoherent patchwork.
SwedishMan fastställer miniminormer, dvs. vi kommer sedan möjligen att ha en rättsligt lapptäcke.
Only minimum standards are being set down, i.e. we will probably be left legally with a patched-up job.
SwedishMan fastställer miniminormer, dvs. vi kommer sedan möjligen att ha en rättsligt lapptäcke.
Only minimum standards are being set down, i. e. we will probably be left legally with a patched-up job.
SwedishHittills har vi bara haft ett lapptäcke av olika politiska åtgärder.
So far we have just had bits and pieces of policies.
SwedishDe regler som nu ställs upp får inte bli ett lapptäcke.
The rules which are being drafted now should not be a hotchpotch.
SwedishDetta innebär att det finns ett lapptäcke av olika skyddsåtgärder och bestämmelser för behandling av personuppgifter.
That means a patchwork of different safeguards and provisions for processing personal data.
SwedishKommissionens förslag har fått en utformning som gör att det liknar ett lapptäcke och det är dessutom väldigt försiktigt.
The way in which the whole Commission proposal is written is very patchy and it is very timid.
SwedishDetta skulle i sin tur kunna bana väg för möjligheten att införa ett gemensamt system i Europa, i stället för dagens lapptäcke.
This would in turn open up the possibility of a single system in Europe rather than a patchwork.
SwedishJag skulle vilja börja direkt med att säga att genomförandet i medlemsstaterna har varit ett verkligt lapptäcke.
I wish to say, right at the beginning, that there is a very patchy record of implementation in the Member States.
SwedishVi ser just nu ett stort lapptäcke.
It resembles one large patchwork at the moment.
SwedishDetta skulle i sin tur kunna bana väg för möjligheten att införa ett gemensamt system i Europa, i stället för dagens lapptäcke.
We do, however, urge the Bank to follow the US Federal Reserve’ s example and publish something along the lines of its in future.