"längs med" Englisch Übersetzung

SV

"längs med" auf Englisch

EN

SV längs med
volume_up
{Präposition}

längs med (auch: längs, utmed, utefter)
volume_up
along {Prp.}
Biståndet går också till flyktinglägren längs med den thailändska gränsen.
Assistance also goes to the refugee camps along the Thai border.
Min önskan är att det inte kommer att finnas några hinder längs med vägen.
My wish is that there should be no obstacles along the way.
Personer som lever i storstäder, längs med motorvägar, barn och äldre är de som påverkas mest.
People who live in large cities, along motorways, children and the elderly are the worst affected.
längs med (auch: ner, i, utefter, ned)
volume_up
down {Prp.}
Och det var ursprungligen en godslinje som gick längs med 10th Ave.
And it was originally a freight line that ran down 10th Ave.
Jag hoppas att vi rör oss längs med den så fort vi bara kan.
I hope that we move down it as rapidly as we can.
Transporten av kärnmaterial via Irländska sjön sänder likaså kallar kårar längs med ryggraden på många människor som är bosatta på Irland.
Equally, the transportation of nuclear materials via the Irish Sea sends shivers down the spine of many people living in Ireland.

Ähnliche Übersetzungen für "längs med" auf Englisch

längs Präposition
English
med Substantiv
English
med Adverb
English
med Präposition
English
med-
English
med. Substantiv
English

Beispielsätze für "längs med" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi kan som sagt begära att staden ska införlivas med världsarven längs Sidenvägen.
We can, as we said, ask that it be included among the Silk Road world heritage sites.
SwedishNi har gjort ett utmärkt arbete här, och vi har varit med er längs 99 procent av vägen.
You have done great work here and we have been with you 99% of the way.
SwedishDet är till största delen ett slättland längs Östersjön, med många sjöar och öar.
It is a mainly flat country on the eastern shores of the Baltic Sea, with many lakes and islands.
SwedishFisk som fångas längs med Europas kuster fryses och skeppas till Kina.
Fish caught off Europe's shores is frozen and then shipped to China.
SwedishI området Beirinha längs med Olhão, har kummelfisket stor betydelse.
In the area of Beirinha on the Olhão coast, the European hake fishery is of major importance.
SwedishFärdplanen finns, men det är inte många resande längs med vägen.
The road maps exist, but there are not many travellers on the road.
SwedishLever i varma vatten längs med kustrev.
SwedishDetta sände rysningar längs med min ryggrad.
SwedishI delstaten Hessen utgörs dessa av städerna Fulda och Frankfurt som är belägna längs med linjen mellan Stockholm och Palermo.
In the Federal State of Hesse, these are the towns of Fulda and Frankfurt, which are on the path from Stockholm to Palermo.
SwedishVi har ofta upptäckt att vi är splittrade längs med nationsgränser, inom länder, inom delegationer, ofta med mycket bestämda åsikter.
We have found ourselves split between countries, within countries, within delegations, often with strongly held views.
SwedishDetta visar oss att om vi fortsätter längs en viss väg med djup tro och övertygelse så kan omöjliga saker bli verklighet.
So we see that if we proceed on a particular course with profound faith and conviction, then those impossible things become possible.
SwedishDet ligger, och måste ligga, i EU: s intresse att ha balanserade förbindelser med grannländerna längs alla yttre gränser.
This would create a second multilateral ring of countries with whom we maintain close relations, but where full membership is not the only option.
SwedishVill vi verkligen att nybörjare ska lotsa världens största containerfartyg längs med trånga farleder med tidvatten och försöka förtöja dem säkert?
Do we really want novices piloting the biggest container ships in the world up narrow tidal waterways and trying to berth them safely?
SwedishVattenvägstransporter orsakar risker inte bara för själva floderna, utan också för bostadsområden och för enormt vackra områden längs med floderna.
Their transport entails risks not only for the rivers themselves, but also for the residential areas and areas of outstanding beauty that are located downstream.
SwedishPakistan måste naturligtvis fortsätta att göra allt som står i landets makt för att få bukt med terroristinfiltrationen längs kontrollinjen samt den gränsöverskridande terrorismen.
Of course, Pakistan must continue to make every effort to curb terrorist infiltration across the Line of Control and cross-border terrorism.
SwedishI de möten vi har med länderna längs Medelhavets södra stränder, påminns vi hela tiden om nödvändigheten av att öka hastigheten i olika byråkratier.
Indeed, in our meetings with the countries on the southern shore of the Mediterranean, we have been constantly reminded of the need for different administration timetables.
SwedishALDE-gruppen är fullt beredd att samarbeta med kommissionen längs den mycket steniga väg som vi måste vandra tillsammans, men detta måste bygga på hållbar utveckling.
Sometimes the reaction is the same as that of the famous Swedish actress who once said: 'I do not have to be drawn into temptation, I can walk by myself '.
SwedishPakistan måste naturligtvis fortsätta att göra allt som står i landets makt för att få bukt med terroristinfiltrationen längs kontrollinjen samt den gränsöverskridande terrorismen.
At various meetings at both political and official level the EU has expressed its full support and its satisfaction with the steps taken by both countries.
SwedishDen måste handla så snabbt som möjligt för att fullfölja den plan som lagts fram, och det förekommer även samarbeten med Storbritanniens regering och med kommissionen längs samma linje.
It needs to take action as quickly as possible to complete the plan submitted and it is working with Great Britain and the Commission in order to do so.
SwedishEtt annat problem som allt oftare har påtalats för mig på sistone är misstankarna om människohandel och särskilt handel med barn längs gränsen mellan Tyskland och Tjeckien.
Another problem that has increasingly been brought to my attention recently is the suspected trafficking in human beings and in particular children at the German-Czech border.