"kortvarig" Englisch Übersetzung

SV

"kortvarig" auf Englisch

SV

kortvarig {Adjektiv}

volume_up
Efter varje åtgärd visar det sig emellertid att invandringen efter en kortvarig minskning ökar igen.
After each measure, though, it turns out that, after a brief reduction, there is an increase in immigrants.
Efter att först ha förnekat att det rådde lågkonjunktur förklarade de sedan att den skulle bli kortvarig och att ekonomin snart skulle återhämta sig.
Having first denied that there was a recession, they then declared that it would be brief and that the economy would soon recover.
kortvarig (auch: skör, liten, kort, knapp)
Detta skyddar känsliga personer mot påverkan av kortvarig exponering för luftburna partiklar.
This protects sensitive individuals against the impact from short-term exposure to particles in the air.
Denna diskriminering bör bli så liten och så kortvarig som överhuvudtaget är möjligt.
Any discrimination should be kept to a minimum and should be as short-lived as humanly possible.
Annars kommer vi tyvärr att tvingas erkänna att vår medkänsla ofta är kortvarig.
Otherwise we will unfortunately be obliged to admit that our compassion is often short-lived.
Denna diskriminering bör bli så liten och så kortvarig som överhuvudtaget är möjligt.
Any discrimination should be kept to a minimum and should be as short-lived as humanly possible.
Annars kommer vi tyvärr att tvingas erkänna att vår medkänsla ofta är kortvarig.
Otherwise we will unfortunately be obliged to admit that our compassion is often short-lived.
Denna utveckling blev lyckligtvis ganska kortvarig.
These developments were, fortunately, rather short-lived.

Synonyme (Schwedisch) für "kortvarig":

kortvarig

Beispielsätze für "kortvarig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMerparten av förslagen behöver inte diskuteras alls, så det är inget annat än en kortvarig framgång.
Most of the proposals need not be discussed at all, so it is nothing more than a flash in the pan.
SwedishSom jag nämnde var denna kris mycket kortvarig, och några talare beskrev den som en minikris och till och med som obefintlig.
Security of supply was certainly a far bigger challenge for the new Member States than for the older Member States.
SwedishEfter att först ha förnekat att det rådde lågkonjunktur förklarade de sedan att den skulle bli kortvarig och att ekonomin snart skulle återhämta sig.
The law is flexible when the realities so require and it is then the duty of politicians to interpret it.
SwedishRådet blandar ihop offentlig uppmärksamhet med massmedial uppmärksamhet och ignorerar att den senare nästan alltid är kortvarig.
The Council confuses public reaction with media reaction and forgets that in the latter case the reaction is almost always ephemeral.