"kedja" Englisch Übersetzung

SV

"kedja" auf Englisch

SV kedja
volume_up
{Utrum}

1. Allgemein

kedja (auch: följd, tråd, rad, snodd)
volume_up
string {Subst.}
Olyckshändelsen utanför Galapagosöarna är bara den senaste länken i en kedja av katastrofer med förödande följder för natur och människa.
The accident off the Galapagos Islands is just the latest in a string of disasters with devastating effects on nature and on human populations.
Det har varit en lång, otäck kedja av tidigare liknande uttalanden vid massmöten, militärparader och andra tillställningar om vi går hela vägen tillbaka till de tidiga revolutionsåren.
There is a long, very ugly string of precedents at political rallies, military parades and other events, going all the way back to the early years of the revolution.
Jag tror materia föder liv. ~~~ Liv blir enskilda celler, celler blir trådar, trådar blir kedjor, kedjor blir nätverk.
I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.
kedja (auch: affärskedja, kätting, varp)
volume_up
chain {Subst.}
Men önskemål som man en gång legitimerat utlöser en kedja av följdverkningar.
A chain of consequences follows if you give people what they want.
Om man bryter denna kedja innebär det att man riskerar allvarliga angrepp på säkerheten.
If the chain is broken, we risk seriously compromising safety.
Vi har fått en kedja med många länkar och med stora avstånd mellan varje länk.
We have inherited a chain with many links and with large gaps between each link and the next.
kedja (auch: område, rutt, krets, kretsgång)
volume_up
circuit {Subst.}
kedja (auch: urval, räckvidd, frekvens, klass)
volume_up
range {Subst.}
Det finns en lång kedja av terroristdåd, alltifrån indoktrinering och väckande av fanatism hos barn till mord.
There is a long chain of terrorist acts ranging from indoctrinating and arousing fanaticism in a child to murder.

2. Sport: "i rugby"

kedja (auch: forwardskedja)
volume_up
pack {Subst.} (rugby)

Synonyme (Schwedisch) für "kedja":

kedja

Beispielsätze für "kedja" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEU får inte låta Kap Verde blir en svag länk i dess kedja av grannar.
Moreover, the debate on these issues has recently shifted considerably.
SwedishDet står också att frambringandet av euron inte har lett till den kedja av fördelar som man hade väntat.
It says that the euro's creation has not produced the knock-on benefits expected.
SwedishVi måste ha en sammanhållen kedja från check in till check out .
We need to have consistency from check-in through to check-out.
SwedishDet är motsatsen, och statstjänstemännen i många länder införlivas i en stor centraliserad kedja.
It is the opposite, absorbing the civil servants of many countries into one vast centralised nexus.
SwedishDet finns nämligen ingen invandringskedja utan en ekonomisk kedja.
In fact, immigration and economics go hand in hand.
SwedishDetta måste lyckas, och där är ni den avgörande länken i den kedja som ni har talat om.
That is crucial, whether the decision is taken by referendum or by parliamentary bodies, as some countries’ traditions require.
SwedishMarkerar alla meddelanden i denna kedja eller mapp
Select all messages in this thread or folder
SwedishJag ska nog kedja mig vid en bulldozer.
I was thinking about chaining myself to a bulldozer.
SwedishJag tycker om er kommentar till vad jag sade i min röstförklaring om att kedja fast mig vid talmannens pulpet.
Mr President, thank you for your response to my explanation of vote on chaining myself to the President' s bench.
SwedishMarkerar kedja för åtkomst i nedkopplat läge
SwedishVi kommer att skapa ett system som gör det svårare för många aktörer inom informationssamhällets kedja att verka.
We will be setting up a system which makes it more difficult for many of those participating in the information society to operate.
SwedishNästa gång vi delar ut Sacharovpriset, i december, är det bättre att ge dem en kedja, så att de kan gå direkt i fängelse!
The next time we award the Sakharov Prize, in December, we had better give them a set of chains and they can go straight to jail!
SwedishDet är en kedja av självklarheter.
SwedishMarkerar vald kedja som läst
SwedishSorterar meddelanden efter kedja
SwedishIgnorerar markerad kedja
SwedishIgnorera kedja/tK