"jag har" Englisch Übersetzung

SV

"jag har" auf Englisch

EN

SV jag har
volume_up
{Verb}

jag har
Jag har en mycket bra valmöjlighet. Jag har ett filter, jag har en knapp som heter radera.
I have a very good option: I have a filter, I have a delete button.
Ledamot Mombaur, jag har inte bifallit Atkins begäran, jag har bara noterat den.
Mr Mombaur, I have not granted Mr Atkins' request: I have simply taken note of it.
Jag har läst rapporten och jag har talat med många om rapporten på båda sidor.
I have read the report and I have spoken to many about the report on both sides.

Ähnliche Übersetzungen für "jag har" auf Englisch

jag Substantiv
English
jag Pronomen
English
har- Adjektiv
English
har Verb
English
hår Substantiv
English
hår- Adjektiv
English
här Substantiv
English
här Adverb
English

Beispielsätze für "jag har" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag har förlorat 100 000 euro.”
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Swedish(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
I have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
Swedish. - (LV) Jag har varit i kontakt med biodlarorganisationer i Lettland.
in writing. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.
SwedishJag har också hört flera kommentarer om framstegen för minskningen på 30 procent.
I have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.
SwedishTyvärr är min kollega, Richard Balfe, som jag har största respekt för, inte här.
Unfortunately, my fellow Member, Mr Balfe, whom I greatly respect, is not here.
SwedishSom exempel har jag åberopat precis det ni nämnde, nämligen trafikföreskrifterna.
I have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
SwedishDärför har jag lyssnat mycket noggrant till era kommentarer på den här punkten.
That is why I have been listening very carefully to your comments on this point.
SwedishJag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.
   . Madam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
SwedishSom medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
As a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
SwedishJag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
I have only three comments, since much has been said here already in the debate.
SwedishJag har lyssnat mycket noggrannt på båda sidor och på många olika intressenter.
I have listened very carefully to both sides and to many different stakeholders.
SwedishSituationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
After all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
SwedishAlltsedan dess har jag vägletts av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken.
Ever since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
SwedishEftersom jag tror på detta slags Europa har jag röstat för Katiforis betänkande.
I voted in favour of the report by Mr Katiforis because I believe in this Europe.
SwedishJag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
I have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
SwedishJag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
Many animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
SwedishJag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
SwedishDe ledamöter jag har valt ut är Philip Bushill-Matthews och Silvia-Adriana Ţicău.
The Members I have selected are Philip Bushill-Matthews and Silvia-Adriana Ţicău.
SwedishSom talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen.
I have the power as President under Rule 155(2) to decide on the order of vote.
SwedishJag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.
I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.