"inlägg" Englisch Übersetzung

SV

"inlägg" auf Englisch

SV inlägg
volume_up
{Neutrum}

1. Sport

inlägg (auch: slag, skott, tillslag, inpass)
volume_up
shot {Subst.}

2. Medizin: "tandläkarterm"

inlägg
volume_up
inlay {Subst.} (dental terminology)

3. Allgemein

Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans inledande inlägg.
Mr President, I thank the Commissioner for his initial contribution.
Kommissionär Prodis intressanta inlägg bestyrkte de utmaningar som vi står inför.
The interesting contribution by Commissioner Prodi confirmed the challenges we face.
Mitt inlägg gäller uteslutande Olle Schmidts betänkande.
Mr President, my contribution relates exclusively to Mr Olle Schmidt's report.
inlägg (auch: avsnitt, paragraf, del, avdelning)
volume_up
article {Subst.}
Visa oformaterade e-brev och inlägg med teckensnitt med
Display plain text messages and articles with
Klicka här för att ta bort alla förfallna inlägg
Click here to remove all expired articles
Found ld articles to retrieve.
inlägg (auch: tillägg)
volume_up
insert {Subst.}
.– Vi vänder oss mot formuleringar som finns instoppade i texten för att vara inlägg om EU:s arbetssätt och framtid.
   We object to wordings inserted into the text as contributions concerning the EU’s future and method of working.
volume_up
inset {Subst.}
inlägg (auch: veck)
volume_up
tuck {Subst.}

4. fachsprachlich

inlägg (auch: anställning, tjänst, plats, stolpe)
volume_up
post {Subst.}
Skriver inlägg till diskussionsgruppen och svar till författaren
Post reply to the Newsgroup and mail a reply to the author
Om du skriver inlägg med sådant innehåll kan inlägget tas bort och du kan stängas av från forumet.
If you post these types of content, you or your post may be removed from the group.
Jag är död och detta är mitt sista inlägg i bloggen.
I'm dead, and this is my last post to my blog.

Synonyme (Schwedisch) für "inlägg":

inlägg
Swedish

Beispielsätze für "inlägg" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishI detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
In this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
SwedishDet gläder mig, och därför kommer jag att begränsa mitt inlägg till det området.
I am delighted about this and I am therefore only going to speak about this field.
SwedishÄrade ledamöter, med kommissionärens inlägg förklarar jag debatten för avslutad.
Ladies and gentlemen, the Commissioner's speech brings this debate to a close.
SwedishPassagerarnas rättigheter har varit föremål för skiftande inlägg från olika talare.
Passenger rights have been subject to varying comments from different speakers.
SwedishJag avslutar med att ännu en gång tacka de ledamöter som har gjort inlägg i dag.
I would like to end by again thanking the Members who have made contributions today.
SwedishJag hörde också en del kritiska inlägg som jag skall försöka besvara mycket snabbt.
I also heard a number of criticisms to which I shall try to respond very quickly.
SwedishDet är i det sammanhanget som jag skall försöka att kort besvara era inlägg.
It is in this light that I will attempt to briefly reply to your interventions.
SwedishLåt mig kort kommentera några av de intressanta inlägg som har gjorts i debatten.
Allow me to comment briefly on some of the interesting contributions to this debate.
SwedishJag skall försöka att inte bli så lång i detta inlägg.
Mr President, ladies and gentlemen, I do not intend this to be a very long speech.
SwedishErt inlägg var på gränsen till ett förslag som rör förfaranden.
Thank you, Mr Wijsenbeek, your speech was at the limit of the procedural motion.
SwedishMitt inlägg avser betänkandet från Arias Cañete om fiskesektorn.
Mr President, I intend to speak on Mr Arias Cañete's report on the fisheries sector.
SwedishKort sagt, jag röstar helt och hållet ja till föredraganden Hendricks inlägg.
In brief, I fully agree with the comments made by the rapporteur, Mr Hendrick.
SwedishJag skulle bara vilja göra ett inlägg i detaljen angående frågan om kostnaderna.
I should merely like to put forward a specific argument regarding the issue of costs.
SwedishWhitehead har genom sina inlägg i dag egentligen motsatt sig denna rangordning.
What Mr Whitehead has said today has actually contradicted this order of priorities.
SwedishHans inlägg i gårdagens debatt var också en enda stor klagolåt, tråkigt nog.
His intervention in yesterday's debate was also, regrettably, quite out of place.
SwedishFör det första stöder jag Marian Harkins inlägg om resurser.
Firstly, I should like to endorse what Ms Harkin said in relation to resources.
SwedishEra inlägg, det ni gjorde nu och det ni gjorde för ett tag sedan, har noterats.
Both your interventions - this one and the one you made earlier - have been recorded.
SwedishÄmnar rådet utarbeta en gemensam ståndpunkt som grundval för dessa inlägg?
Will the Council prepare a Common Position as the basis for these contributions?
SwedishDebatten kommer att fortsätta kl. 15.00 med ett inlägg från kommissionär Liikanen.
The debate will continue at 3 p.m. with the speech by Commissioner Liikanen.
SwedishDen brittiska regeringens inlägg vid Londonkonferensen är ett gott exempel.
The involvement of the British Government at the London Conference is an example.