"inga" Englisch Übersetzung


Meintest du ingå
SV

"inga" auf Englisch

EN

SV inga
volume_up
{Adverb}

inga (auch: inte, ingen, inte alls, inget)
volume_up
no {Adv.}
Det kommer att bli svårt, visst, mycket svårt, men det finns inga alternativ.
It will be difficult, certainly, it will be very difficult, but there are no alternatives.
Det finns inga begränsningar och det krävs inga externa förhandsgodkännanden.
There are no restrictions, and no external prior approval is needed.
Resultatet var så uppenbart att inga tolkningar kunde göras.
The result was so clear that there was really no room for any doubt.

Beispielsätze für "inga" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMalta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.
Malta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.
SwedishInga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.
No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
SwedishFredsförhandlingarna visar inga framsteg, det såg vi på OSSE: s senaste toppmöte.
The peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.
SwedishInför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.
There is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.
SwedishInga europeiska företag var involverade men vi måste vara involverade från början.
No European company was involved, but we need to be involved from the beginning.
SwedishEU:s medlemsstater bör under inga förhållanden tillåtas sälja vapen till Kina.
Under no circumstances should EU Member States be allowed to sell arms to China.
SwedishDessa siffror talar för sig själva och inga politiker kan eller bör förneka dem.
These figures speak for themselves and no politicians can or should deny them.
SwedishJag vill emellertid påminna er om att inga specifika åtaganden ännu har gjorts.
Nevertheless, I would remind you that no specific commitments have yet been made.
SwedishFör övrigt utgör nationella arbetarskyddsbestämmelser inga undantag från detta.
The same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
SwedishJag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
There is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
SwedishKommissionen har inga problem med innehållet i de flesta av dessa ändringsförslag.
The Commission has no difficulty with the substance of most of these amendments.
SwedishRörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.
On Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.
SwedishVi har inga färdiga förslag eller ett utsatt datum som vi kan överlämna till er.
We do not have any ready-made proposals or a set date which we can present to you.
SwedishDet finns därför inga frågetecken kring vårt vänskapsförhållande med Brasilien.
There are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.
SwedishDet är inga speciella grupper som är utsatta, det finns i hela samhällskroppen.
There are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
SwedishDet finns inga tåg, spårvagnar och tunnelbanor i Skottlands perifera ösamhällen.
There are no trains, trams and metros in Scotland's peripheral, island communities.
SwedishDe här eleverna har inga läroböcker, de får inte en genomgång som ska passa alla.
These kids aren't using textbooks, they're not getting one-size-fits-all lectures.
SwedishDet finns inga hinder, åtminstone inte för ECB:s del, för att göra detta arbete.
There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
SwedishJag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
Mr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
SwedishDet är under inga omständigheter fråga om att visa förakt för folkomröstningarna.
Under no circumstances is it a question of flouting the outcomes of the referenda.