"indriva" Englisch Übersetzung

SV

"indriva" auf Englisch

EN

SV indriva
volume_up
[indrev|har indrivit] {Verb}

indriva (auch: kräva)

Synonyme (Schwedisch) für "indriva":

indriva
Swedish

Beispielsätze für "indriva" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMen det handlar inte bara om att avskriva det som hur som helst inte längre går att indriva.
But it is not just a question of writing off debts that can in any case no longer be recovered.
SwedishEtt viktigt steg i arbetet med att indriva fordringar inom EU är det snabba informationsutbytet.
One important step in the process of recovering claims within the EU is the rapid exchange of information.
SwedishVi har förresten fortfarande skulder att indriva sedan dess och vissa av dem är rätt stora, men det spelar ingen roll nu.
By the way, we are still due money since then and some debts are quite large, but that does not matter now.
SwedishFör det första kommer det att göra det möjligt för medlemsstaterna att indriva skatterna effektivare, något som i kristider är rättvist och på intet sätt en lyx.
Firstly, it will enable Member States to collect their taxes more efficiently, which, in times of crisis, is only fair and by no means a luxury.