"improduktiv" Englisch Übersetzung

SV

"improduktiv" auf Englisch

EN

SV improduktiv
volume_up
{Adjektiv}

improduktiv (auch: tråkig, dunkel, svag, matt)
volume_up
dead {Adj.}

Beispielsätze für "improduktiv" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVår kamp är inte av religiöst slag och än mindre en återgång till improduktiv nationalism.
Ours is not a religious battle and much less a return to sterile nationalism.
SwedishDet är en ineffektiv, dyr och improduktiv institution.
It is an inefficient, expensive and unproductive institution.
SwedishI det här fallet betyder mer ingripande från Europeiska unionen i första hand mer improduktiv byråkrati.
In this case, more interference from the European Union means, above all, more unproductive bureaucracy.
SwedishJag röstade emot förslaget att sammankalla en regeringskonferens, eftersom en sådan sannolikt skulle vara improduktiv.
I have voted against the convening of an Intergovernmental Conference, as it is likely to be unproductive.
SwedishDet är en ineffektiv, dyr och improduktiv institution.
SwedishDet är okej på improduktiv jordbruksmark.
It's okay on frapped-out agricultural land.
SwedishAnläggningen är improduktiv och går inte med vinst.
WTO members are free to choose their own environmental policy at national, regional and, in the case of multilateral environmental agreements, global level.
SwedishMed all sannolikhet är anpassningen av den nationella lagstiftningen försenad eftersom anpassningen är dyrbar, detaljerad och ofta även improduktiv.
The delays in the adaptation of national legislation may well be due to the expense and tedium involved, as well as the fact that the process is often unproductive.
SwedishDet har tagit lång tid att frigöra Balkan från improduktiv nationalism, som går i otakt med europeiska normer för beteende och värderingar.
(EL) Mr President, it has taken a long time to release the Balkans from unproductive nationalism which is out of step with European standards of behaviour and values.
SwedishDiskriminering på arbetsmarknaden av kvinnor är inte bara improduktiv, den förstör också möjligheterna för enskilda kvinnor, för kvinnor som grupp och för hela samhället.
Discrimination against women in the labour market is not only unproductive, it also ruins the opportunities for individual women, for women as a group and for society as a whole.
SwedishJag anser att det förutom nödvändigheten i att respektera den mänskliga individen även krävs att man respekterar Europaparlamentet och dess roll, som inte får vara vare sig passiv eller improduktiv.
Quite apart from the need to respect human dignity, I believe that it is also essential to show respect for the European Parliament and its role, which must not be either passive or unproductive.