"hyra ut" Englisch Übersetzung

SV

"hyra ut" auf Englisch

SV hyra ut
volume_up
{Verb}

hyra ut (auch: svindla, arbeta, stöta, sticka)
hyra ut (auch: hyra, arrendera, leasa, arrendera ut)
För det andra måste vi slå fast och reglera verksamhetsutövarnas ansvar, och till att börja med utesluta möjligheten att hyra ut anläggningar till tredje part.
Secondly, we must identify and regulate operator liability, beginning with excluding the possibility of leasing installations to third parties.
I am buying a property to let.
Jag tror också att företagen, när licenserna har löpt ut, kommer att behålla dessa rättigheter som de kan sälja, hyra ut eller handla med.
I also believe that, once the licences have expired, these rights should be retained by the companies, which can then sell, rent or otherwise trade them.
Även andra olagliga metoder har utvecklats, däribland kidnappning av spädbarn, att mödrar betalas för att ”hyra ut” sin livmoder och att spädbarn köps från mycket fattiga mödrar.
Other illegal practices have developed, including kidnapping babies, payments to mothers to rent out their wombs and buying of babies from very poor mothers.
För det andra måste vi slå fast och reglera verksamhetsutövarnas ansvar, och till att börja med utesluta möjligheten att hyra ut anläggningar till tredje part.
Secondly, we must identify and regulate operator liability, beginning with excluding the possibility of leasing installations to third parties.

Ähnliche Übersetzungen für "hyra ut" auf Englisch

hyra Substantiv
hyra Verb
ut Adjektiv
English
ut Adverb
ut- Adjektiv
English
UT Substantiv
English

Beispielsätze für "hyra ut" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishDen anställdes vägran att hyra ut grundade sig enbart på en intern regel som uthyrningsfirman hade fastställt.
The employee's refusal was merely based on an internal rule of the given car rental office.
SwedishFör det andra måste vi slå fast och reglera verksamhetsutövarnas ansvar, och till att börja med utesluta möjligheten att hyra ut anläggningar till tredje part.
Secondly, we must identify and regulate operator liability, beginning with excluding the possibility of leasing installations to third parties.