"höjder" Englisch Übersetzung

SV

"höjder" auf Englisch

SV

höjder {nur Plural}

volume_up
höjder
Det minskar risken för estetisk störning och hindrar inte heller flygtrafik som flyger på högre höjder över haven.
This would reduce the risk of negative aesthetic impact and would not affect air traffic, which flies over the sea at greater altitudes.
För det tredje, när Norden gjorde sina beräkningar, antog han att planet skulle flyga med en relativt låg hastighet på låga höjder.
Thirdly, when Norden was making his calculations, he assumed that a plane would be flying at a relatively slow speed at low altitudes.
Bergsområden är missgynnade på många sätt på grund av branta sluttningar, väderförhållanden, erosion, höjdskillnader, höga höjder och bergig terräng.
Mountainous areas are disadvantaged in many respects as a result of steep slopes, weather conditions, erosion, height differences, high altitudes and rocky terrain.

Synonyme (Schwedisch) für "höjd":

höjd

Beispielsätze für "höjder" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishAllt detta tillsammans har medverkat till att priserna har nått historiska höjder.
All of these issues have contributed to prices reaching historic highs.
SwedishOch de log mot mig som om de tänkte: ja, ja, hennes eurofantasier uppnår ofattbara höjder.
And they smiled at me, as if to say, "Honestly, her Euro-enthusiasm knows no bounds' .
SwedishOch de log mot mig som om de tänkte: ja, ja, hennes eurofantasier uppnår ofattbara höjder.
And they smiled at me, as if to say, " Honestly, her Euro-enthusiasm knows no bounds '.
SwedishEn global samling av enhjulingscyklister upptäcker varandra på nätet, de inspirerar varandra till nya höjder.
And a global community of unicyclists discover each other online, inspire each other to greatness.
SwedishDet skall finnas pengar till pensionerna utan att botten går ur statskassan, och utan att skatterna stiger till astronomiska höjder.
Money must be found for pensions, without exhausting Treasury funds and without there being astronomical tax rises.
SwedishSom politiker i finansutskottet fick jag vara med om att se den svenska räntan nå höjder som ingen kunde ana på 500 procent.
As a member of the finance committee, I witnessed how the Swedish interest rate reached levels which no one could have imagined: 500%.
SwedishDet är bra att graden av och kvaliteten på samarbetet mellan den gemensamma parlamentariska församlingen och FN har nått oöverträffade höjder.
It is good to see that the degree and quality of cooperation between the Joint Parliamentary Assembly and the United Nations reached unprecedented levels.
SwedishDebatten i dag och omröstningen i morgon är inledningen på en ny resa, under vilken jag hoppas att Europa kommer att överskrida gränser och uppnå nya höjder.
The debate today and the vote tomorrow herald the start of a new journey, one that I hope will see Europe cross frontiers and reach new horizons.
SwedishJag vill se företag i Europa som ständigt strävar uppåt, som för upp nyskapandet till nya höjder, som kan förändra sin profil och som utbildar sin personal så att den också kan klara nya uppgifter.
I want to see companies in Europe that are constantly striving upwards, that take innovation to new levels, that can alter their profile, that train their staff to cope with new tasks too.