SV grym
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

grym (auch: elak, svår, smärtsam, hård)
volume_up
cruel {Adj.}
Tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling används.
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment is used.
Saxfällor är en grym fångstmetod som bör avskaffas.
The leghold trap is a cruel method of trapping and should be abolished.
De berörs också av en grym brist på tillgång till dricksvatten och rening.
They are equally affected by a cruel lack of access to drinking water and purification services.
grym (auch: skadlig, felaktig, dålig, tråkig)
volume_up
bad {Adj.}
grym (auch: brysk, elak, dyster, fast)
volume_up
grim {Adj.}
I stället har vi i Bangladesh sett en grym, klanbaserad kamp mellan två partier som utkämpar en fejd medan de båda förnekar varandras existensberättigande.
Instead, we witnessed in Bangladesh a grim, clan-based struggle between two parties that are fighting a feud while both denying each other’s right to exist.
Herr ordförande, det cirkulerar ett ganska grymt skämt i Palace of Westminister om att den brittiska regeringens tolkning av BSE är " anklaga någon annan ".
Mr President, there is a rather grim joke going around the Palace of Westminster that the British Government's interpretation of BSE is 'blame someone else '.
Jag får brev från allmänheten med klagomål om hur godtyckligt de behandlas av polis och rättsväsende – en grym verksamhet som Turkiet måste sätta stopp för!
I get letters from members of the public, complaining about the arbitrary treatment they receive from the police and the justice system – a grim business to which Turkey must put an end!
Tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling används.
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment is used.
Spöstraff är en grym och förnedrande form av bestraffning som bör avskaffas överallt i världen.
Caning is an inhuman and degrading form of punishment which should be abolished everywhere in the world.
Amnesty International anser dessa interneringsförhållanden utgöra grym, inhuman och förödmjukande behandling.
Amnesty International believes these conditions of detention constitute cruel, inhuman and degrading treatment.
grym (auch: , blodtörstig, mordisk)
volume_up
bloodthirsty {Adj.} (cruel, murderous)
grym (auch: hemsk, dödlig, vild, förödande)
volume_up
fell {Adj.}
Kuba har i årtionden lidit av en grym ekonomisk blockad från de amerikanska myndigheterna.
For decades, Cuba has suffered from a ferocious economic blockade imposed by the US administration.
Det är ett mycket beklagligt val eftersom utvecklingsländerna i dag befinner sig i grym konkurrens för att ta första platsen på marknaderna.
This choice appears to be highly regrettable, as the developed countries are at present locked into ferocious competition for leadership in this market.
grym (auch: dålig, , rutten, oanständig)
volume_up
foul {Adj.}
grym (auch: ond, elak, ondskefull, skändlig)
grym (auch: grov, ohyfsad, enkel, råbarkad)
volume_up
coarse {Adj.}
grym
grym (auch: elak)

2. "oberörd, kallt beräknande"

grym (auch: kallblodig)

Beispielsätze für "grym" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishLåt mig bara säga, från djupet av mitt hjärta...... den där kostymen är grym.
And let me just say, from the bottom of my heart that suit is kicking.
SwedishAl-Qaida utgör en grym ondska, och för al-Qaida betyder mänskligt liv absolut ingenting.
Al Qaeda represents evil of a barbaric nature and for Al Qaeda human life means absolutely nothing.
SwedishAl-Qaida utgör en grym ondska, och för al-Qaida betyder mänskligt liv absolut ingenting.
Al Qaeda represents evil of a barbaric nature and for Al Qaeda human life means absolutely nothing.
SwedishDen civiliserade världen kan inte svara på grymheten i en brottslig handling med en grym död.
The civilised world cannot respond to the barbarity of a criminal act with the barbarity of death.
SwedishHennes attityd mot äldre före detta kolleger har varit grym, hämndlysten och hycklande.
This will put this category of former Members in the same position as staff with the same length of service.
SwedishJag vill inte verka grym men detta är förolämpande.
I don't mean to some harsh, but frankly this is a Iittle insulting
SwedishSom surfare tänkte jag bara: "Wow, vilken grym våg!" Båten sjönk nästan men jag var som uppslukad- -av att organisera expeditioner.
And we almost sank the ship, but I became enraptured with mounting expeditions.
SwedishEnligt samfundets klagomål har barnen utsatts för grym behandling och är i akut behov av psykologiskt stöd.
The Union for Human Rights maintains that the children have been mistreated and need immediate psychological assistance.
SwedishDet är en grym och ond regering.” Doris Lessing sa också att skälet till att ingen vågar kritisera den iranska regeringen är oljan.
Doris Lessing also said that the reason nobody dares to criticise the Iranian government is because of oil.
SwedishSådan är kapitalismen: grym och barbarisk.
SwedishPå vår franska atlantkust led man i vintras grym brist på effektiv teknik för att bekämpa oljeutsläppen i Bretagne.
This winter, on the Atlantic coasts of France, effective techniques to combat the oil slick in Brittany were seriously lacking.
SwedishNästa bild kommer vara grym.
SwedishDen nordkoreanska ubåtens sänkning av ett sydkoreanskt örlogsfartyg där 46 besättningsmän omkom är en oerhört grym handling.
The sinking by a North Korean submarine of a South Korean naval ship with 46 of its crew dead is a murderous act of outrageous proportions.
SwedishHall var väldigt grym.
SwedishJag representerar Nordirland i parlamentet, ett område som, vilket alla vet, har lidit av grym terrorism under decennier.
Mr President, I represent Northern Ireland in this House, a region which, as everyone will know, has suffered decades of vicious terrorism.
SwedishI stället har vi i Bangladesh sett en grym, klanbaserad kamp mellan två partier som utkämpar en fejd medan de båda förnekar varandras existensberättigande.
Both sides must then work to create conditions that do not allow radicalism, paramilitary activity and religious extremism to operate.
SwedishVi bör insistera på att Syrien ratificerar konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling.
Syria should also release prisoners who have been held for years and who are recognised in Lebanon as missing, and whose mothers have asked for intervention and their release.
SwedishRatificering, utan ytterligare dröjsmål, av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning skulle verkligen vara ett steg i rätt riktning.
We hope and expect that the Syrian Government will take immediate and decisive steps to remedy the human rights situation.
SwedishJag anser att vi bör påminna oss själva om att romernas historia i Europa har varit en historia av förföljelse, och att den ofta har varit ofattbart grym.
We must carry out a more in-depth analysis of both the real needs of the various groups and the areas where action at European level can provide added value.
SwedishI dag pågår, med de ockuperande Nato-styrkornas goda minne - med deras hjälp, skulle jag vilja säga - en grym etnisk rensning riktad mot serber och andra icke-albaner.
Today, we are turning a blind eye to the involvement of NATO occupation forces in the savage ethnic cleansing of the Serbs and non-Albanian speaking minorities.