"gammal" Englisch Übersetzung

SV

"gammal" auf Englisch

SV gammal
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

volume_up
old {Adj.}
Den är ganska gammal - i själva verket lika gammal som jag och det är ganska gammalt.
That is quite old - in fact, it is as old I am and that is quite old.
Det finns inte tid att anklaga varandra, gräla eller ge betalt för gammal ost.
This is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
Jag har en gammal – fyra och ett halvt år gammal – mobiltelefon.
I have an old – four and a half years old – mobile telephone.
gammal (auch: ankommen, full, hög, ädel)
volume_up
high {Adj.}
Det finns en gammal föreställning att nära förbindelser mellan högre utbildning och företag måste gynna båda parter.
There is a long-established idea that close relations between higher education and business can only benefit both parties.
Vi Grupplösa har sedan gammalt förespråkat en förstärkt kontroll med tanke på de omfattande bedrägerierna i samband med gemenskapsmedlen.
Because of the high incidence of fraud in connection with Community resources, we in the Freedom Alliance have supported tighter controls since time immemorial.
Bolognaidén, som redan är nio år gammal (och för närvarande förenar 46 länder), bör leda till att ett europeiskt område för högre utbildning framträder 2010.
The Bologna idea, which is already nine years old (and currently unites 46 countries), should lead in 2010 to the appearance of a European Area of Higher Education.
gammal (auch: unken, sliten, förlegad, nött)
volume_up
stale {Adj.}
gammal
volume_up
auld {Adj.} [Brit.] [ausg.] (old)
gammal (auch: förlegad)
volume_up
old hat {Subst.} [Wend.]
gammal
volume_up
ole {Adj.} [Dial.] (old)

2. "om mat"

gammal (auch: härsken, vidrig)
volume_up
rancid {Adj.}

Synonyme (Schwedisch) für "gammal":

gammal

Beispielsätze für "gammal" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEn genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
SwedishDet droppar in avloppsvatten i operationssalarna och utrustningen är för gammal.
Operating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
SwedishDet här är en gammal annons från The Economist där man fick välja mellan tre saker.
This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
SwedishMed andra ord anser försäkringsbolagen att en gammal människa inte är värd någonting.
There you have it. Insurance companies consider that the elderly are worthless.
SwedishAllt för många människor har en syn på ansökarländerna som är tio år gammal.
Too many people have a view of the applicant countries that is 10 years out of date.
SwedishDet finns en gammal maxim som lyder , vilket betyder, läkare, bota dig själv.
There is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
SwedishEn gammal människa är en resurs i slutändan, när hon betraktas i positiva termer.
The elderly are ultimately a resource and must therefore be considered in positive terms.
SwedishGeorgiska medborgare har slutat att betrakta sitt land som en gammal sovjetstat.
Georgian citizens have stopped thinking of their state and country as a post-Soviet state.
SwedishLandet har en gammal tradition, som borde utnyttjas för att skapa fred.
The country has an ancient tradition; one that should be harnessed to build peace.
SwedishNär vi talas vid första gången har hennes egen hund just dött, 17 år gammal.
The first time we spoke, her dog had just died at the age of 17. “It’s tough,” she says.
SwedishVi upplever i dag den första dagen på en gammal dröm om ett enat Europa.
We are now living out the first day of the ancient dream of a united Europe.
SwedishDetta är rent ut sagt ett typiskt fall där gammal tjuv blir bra polis.
To put it bluntly, this is a typical case of setting a thief to catch a thief.
SwedishIngen känner dig bättre än en bror som är nästan lika gammal som en själv
There's no one knows your life better than a brother that's near your age.
SwedishNu är du gammal nog att äntligen börja fundera på allvar på att skaffa dig ett arbete!
You have finally reached the age to start seriously thinking about work!
SwedishI lördags sade Irlands president att vår kontinent är gammal men vår union ung.
On Saturday the President of Ireland said: 'Our continent is ancient but our Union is young'.
SwedishOm vi ska vara helt ärliga är utvärderingen dessutom redan rätt gammal.
Besides, if we are completely fair, the evaluation is already quite dated.
SwedishI lördags sade Irlands president att vår kontinent är gammal men vår union ung.
On Saturday the President of Ireland said: 'Our continent is ancient but our Union is young '.
Swedish. - (DE) Våldet frodas i parallella samhällen med gammal islamsk tradition.
in writing. - (DE) Violence thrives in parallel societies with an ancient Islamic tradition.
SwedishEn gammal fråga men en fråga, herr kommissionär, som vi fortfarande väntar svar på.
It is a question asked many times before, Commissioner, but one that is not going to go away.
SwedishOkej, om han övar i ett år och tar lektioner, är han nu åtta år gammal och låter så här.
Now, if he practices for a year and takes lessons, he's now eight and he sounds like this.