"fastighetsägare" Englisch Übersetzung

SV

"fastighetsägare" auf Englisch

SV fastighetsägare
volume_up
{Utrum}

fastighetsägare

Synonyme (Schwedisch) für "fastighetsägare":

fastighetsägare
Swedish

Beispielsätze für "fastighetsägare" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishResultatet av forskningen kommer att vara till nytta både för stora och små fastighetsägare
The results of the research will be useful for both large and small property owners
SwedishBara fastighetsägare, ju större desto bättre, kan klara sig undan och till och med tjäna på inflationen.
Only property owners, and the bigger the better, can survive and even profit from inflation.
SwedishBara fastighetsägare, ju större desto bättre, kan klara sig undan och till och med tjäna på inflationen.
And having said that, please allow me to focus on my observations relating to the economic aspect.
SwedishDet är knappast förvånande att en sådan situation är särskilt tilltalande för fastighetsägare och storföretag.
It is hardly surprising that this situation is particularly pleasing to the property owners and big companies.
SwedishDe måste vara effektiva för samhället, men också för individen, och det måste vara ekonomiskt möjligt för fastighetsägare.
They need to be efficient for society but also for the individual, and it needs to be affordable for owners.
SwedishDet gäller fastighetsägare i Spanien.
These are regarding property owners in Spain.
SwedishFastighet och säkerhet har i uppdrag att ansvara för universitets lokalförsörjning, kontakter och förhandlingar med fastighetsägare.
Property Management and Security is responsible for the premises of the university as well as contact and negotiations with property owners.
SwedishFastighetsägare som har förlorat genom hemligt samförstånd mellan byggherrar och de lokala myndigheterna i Valencia måste få ordentlig ersättning.
Property owners who have lost out through collusion between property developers and the local authorities in Valencia must be properly compensated.
SwedishSkälet är att fastighetsägare och bostadsägare ofta vare sig kan täcka medfinansieringen med egna pengar eller erhålla ett banklån för detta.
The reason is that often, the proprietors of premises and home owners can neither cover cofinancing with their own money nor obtain a bank loan for this.
SwedishSyftet med Saber-projektet är att utveckla en energi mätsystem för att ge företag, fastighetsägare och ägare hus kontroll av energiförbrukningen.
The aim of the Saber-project is to develop an energy measuring system to give companies, real estate owners and house owners control of the energy consumption.
Swedish

Avdelningen företräder universitetet vid planering och genomförande av ny- och ombyggnader samt vid förhandling om hyresvillkor med fastighetsägare.

SwedishDå väljer hushållen självmant lågenergilampor, biltillverkare gör bränslesnåla fordon och fastighetsägare bygger passiva hus.
Then households will of their own accord choose energy-saving light bulbs, car manufacturers will produce vehicles with low fuel consumption and property developers will build passive houses.
SwedishUpphovsmännen till framställningarna klagar på att projekt för rekreationsområden och markutveckling inkräktar på ett otillbörligt sätt, som de ser det, på deras rättigheter som fastighetsägare.
The petitioners are complaining about improper encroachment, as they see it, on their property rights by urban amenity and land development projects.