"fasta tider" Englisch Übersetzung

SV

"fasta tider" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fasta tider" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "fasta tider" auf Englisch

fasta Substantiv
English
fasta Verb
English
tid Substantiv
fästa Verb

Beispielsätze für "fasta tider" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishHelt med rätta föreskrivs inga fasta tider för medlemsstaterna, utan i stället ett fast antal timmar.
Member States have not been prescribed set times but rather a set number of hours, and quite rightly so.
SwedishJordbrukets rutiner har inga fasta tider, utan måste anpassas till årstidernas krav, växtperioder och eventuell boskap.
The routines of agriculture are not determined by fixed hours but have to adjust to seasonal requirements, vegetative periods and the possible presence of livestock.
SwedishOmröstningar bör gå före allt annat och bör ske vid fasta tider, så att inte alla drabbas av besvär på grund av att omröstningar sker på sådana här absurda tider.
Votes should take precedence over everything else and should be at a fixed time, so that inconvenience is not caused to everyone by having votes at ridiculous times such as this.
SwedishJag skulle vilja be presidiet överväga att låta omröstningarna ske på fasta tider här i Bryssel, på fasta tider så att alla vet vad de skall hålla sig till och då får vi inte en så dålig närvaro.
May I ask the Bureau to consider voting at set times here in Brussels, so that everyone knows what is happening, and we will not have such a low turnout.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fasta tider

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Polnisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.