"fast tjänst" Englisch Übersetzung

SV

"fast tjänst" auf Englisch

SV fast tjänst
volume_up
{Utrum}

fast tjänst (auch: ordinarie tjänst)

Beispielsätze für "fast tjänst" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag har nu en fast tjänst som utvecklingsledare på hälso- och sjukvårdsavdelningen, där det hela tiden finns områden att utveckla.
I now have a permanent position as development manager for the health department, where there is always areas to develop.
SwedishI dagsläget kan landstinget betala en vidareutbildning eller ge olika stöd till vidareutbildning om det är ett bristyrke och man har fast tjänst.
In the current situation the county can pay for, or provide different support for further training if it is a profession in shortage onr has a permanent position.
SwedishBorde vi inte snarare erbjuda fortbildningsmöjligheter åt arbetskraft med lägre utbildningsnivå, för att de skall kunna få chans till en fast tjänst och karriärmöjligheter?
Must we not rather also offer employees with a low level of training opportunities to acquire further training to give them the chance of a longterm job and open up prospects of advancement?