"fast lösning" Englisch Übersetzung

SV

"fast lösning" auf Englisch

SV fast lösning
volume_up
{Utrum}

1. Chemie

fast lösning

Beispielsätze für "fast lösning" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishOm jag förstår det korrekt håller kommissionen för närvarande fast vid en europeisk lösning.
If I understand it correctly, the Commission is hanging onto a European solution for the time being.
SwedishFör det första bör vi slå fast att en lösning på detta problem inte får bli avhängig politiska mål och intressen.
First of all, we must establish that solving this problem cannot be held hostage to political intentions and interests.
SwedishAtt kommissionen väljer en enda omräkningskurs för importavgifter visar att den systematiskt håller fast vid den lösning som sämst bevarar den europeiska jordbruksekonomins intressen.
The choice of a single customs tariffs demonstrates that the Commission has systematically opted for solutions that do least to safeguard the interests of the European agricultural economy.