"fast bostad" Englisch Übersetzung

SV

"fast bostad" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast bostad" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "fast bostad" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishKnappast någon fisk har en fast bostad.
There is hardly a fish in it which is permanently domiciled.
SwedishMed hjälp av detta program erhåller familjer som skaffar sig fast bostad arbetsplatser och inkomster; det gäller även före detta soldater.
With the help of this programme, families settling there and former fighters are obtaining jobs and an income.
SwedishDessa filer innehåller information om grupper av individer som inte har någon fast bostad och inget hem, men de innehåller inte uppgifter om etnicitet.
These files contain information on groups of individuals who have no fixed abode and no home; they do not contain data on ethnicity.
SwedishLagen mot sexuellt våld från 2006 kommer inte att lösa detta problem så länge som konflikten fortsätter och det finns så många människor som inte har en fast bostad.
The 2006 law against sexual violence will not solve that problem, as long as the conflict continues and there are so many people without a permanent place to live.
SwedishInjicering av narkotika leder oundvikligen till social utslagning, eftersom det mycket snabbt ersätter de viktiga delarna av ett normalt liv: arbete, familj, personliga relationer och fast bostad.
Intravenous drug use inevitably results in social exclusion, as it soon excludes the essential elements of normal life - work, family, personal relationships and a permanent home.
SwedishIndividuella flyktingar har nytta av att deras integrering på allehanda områden i Europeiska unionen, fast arbete, bostad, hela familjen rotar sig osv., kommer i gång så snabbt som möjligt.
Individual refugees gain from a dynamic approach to their integration in all kinds of areas within the European Union, such as permanent jobs, housing, the settling of whole families etc.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast bostad

Weitere Übersetzungen im bab.la Französisch-Deutsch Wörterbuch.