"fast beslutna om" Englisch Übersetzung

SV

"fast beslutna om" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "fast beslutna om" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "fast beslutna om" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishVi i vår grupp är fast beslutna om att fortsätta eftersträva en lösning på problemen.
Our group is determined to continue to work towards a solution to both these problems.
SwedishDär det handlar om antidemokratiska förfaranden är vi fast beslutna om att Europa inte får begrava huvudet i sanden.
We are convinced that, where anti-democratic processes are concerned, Europe cannot bury its head in the sand.
SwedishVi gick in i ordförandeskapet fast beslutna om att sysselsättningen skulle vara en nyckelfråga och en högprioriterad fråga under hela vårt ordförandeskap.
We came to the presidency determined that throughout our presidency jobs would be a key theme and a high priority.
SwedishHan kan lita på att mina kolleger och jag är fast beslutna om att driva detta ärende, även om vissa medlemsstater inte är överens om detta synsätt.
He can rest assured that my colleagues and I are determined to pursue that subject, although some Member States do not agree with this approach.
SwedishVi är fast beslutna om att hålla den tidsplan som angavs av Europeiska rådet i Wien med ett ingående av avtalet före det särskilda rådsmötet i Berlin.
We are firmly resolved to keep to the timetable laid down by the European Council in Vienna - conclusion of the agreement by the time of the special Council in Berlin.

Lerne weitere Wörter

Swedish
  • fast beslutna om

Noch mehr Übersetzungen im Englisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.