"företa sig" Englisch Übersetzung

SV

"företa sig" auf Englisch

SV företa sig
volume_up
{Verb}

företa sig (auch: garantera, ikläda, lova, ta på sig)
Det finns ett antal andra omfattande åtgärder som kommissionen kan företa sig medan den överväger hur den ytterligare ska kunna dra fördel av rörelsen för rättvis handel.
So whilst the Commission is considering how to capitalise further on the role of the Fair Trade movement, there are a number of other wider actions that it can undertake.

Ähnliche Übersetzungen für "företa sig" auf Englisch

företa Verb
sig Pronomen

Beispielsätze für "företa sig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishHon sade att man kan företa sig nya saker som staten då kan finansiera ytterligare.
She said that we could do new things which the State could provide for.
SwedishMen att inte lyckas företa sig något över huvud taget vore fullständigt katastrofalt.
But failure to act at all would be downright catastrophic.
SwedishNu har vi hört rykten om att man när det gäller minoritetsspråk inte kommer att företa sig något alls.
Now we hear that the Commission does not intend to do anything about lesser-used languages.
SwedishDärtill hör naturligtvis också ökad kontroll, och jag gläder mig åt att kommissionen vill företa sig något i detta avseende.
This will of course involve more controls, and I am glad that the Commission wants to do something about these.
SwedishAllt detta kan bidra till att åstadkomma nyskapande projekt för och av ungdomar, och uppmuntra ungdomarnas förmåga att företa sig något.
All of this can assist the creation of innovative projects, by and for young people, and encourage young people's spirit of enterprise.
SwedishEuropa står verkligen inför en händelserik tid, och ändå måste vi i detta parlament fråga om EU ens är redo att företa sig det som vi planerar.
There are indeed eventful times in store for Europe, and yet we in this House must ask whether the EU is even ready to embark on the enterprise that we are planning.
SwedishLåt mig till sist säga att jag gärna vill be kommissionären att för det första svara på vad man har för avsikt att företa sig för att främja en mer bärkraftig och human animalisk produktion.
Finally, allow me to ask the Commissioner to explain firstly what is going to be done to promote more sustainable and humane animal husbandry.