"föreläggande" Englisch Übersetzung

SV

"föreläggande" auf Englisch

SV föreläggande
volume_up
{Neutrum}

1. Allgemein

föreläggande (auch: befallning, åläggande, tillsägelse)
De innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
En ansökan om föreläggande skulle ha varit ett slag i luften, eftersom den endast skulle ha gällt överträdelsen 2004.
The application for an injunction would have been dead letter, given that it would have only referred to the infringement in 2004.
Att det inte var nödvändigt att genomdriva föreläggande om uppskjutande innebär naturligtvis inte i det här skedet att kommissionen har godkänt stöden.
The fact that it is not necessary to implement the suspending injunction does not, of course, at this stage mean that the Commission has approved the aids.

2. Wirtschaft

föreläggande
De innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
En ansökan om föreläggande skulle ha varit ett slag i luften, eftersom den endast skulle ha gällt överträdelsen 2004.
The application for an injunction would have been dead letter, given that it would have only referred to the infringement in 2004.
Att det inte var nödvändigt att genomdriva föreläggande om uppskjutande innebär naturligtvis inte i det här skedet att kommissionen har godkänt stöden.
The fact that it is not necessary to implement the suspending injunction does not, of course, at this stage mean that the Commission has approved the aids.

3. Rechtswesen

föreläggande (auch: domstolsföreläggande)
De innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
En ansökan om föreläggande skulle ha varit ett slag i luften, eftersom den endast skulle ha gällt överträdelsen 2004.
The application for an injunction would have been dead letter, given that it would have only referred to the infringement in 2004.
Att det inte var nödvändigt att genomdriva föreläggande om uppskjutande innebär naturligtvis inte i det här skedet att kommissionen har godkänt stöden.
The fact that it is not necessary to implement the suspending injunction does not, of course, at this stage mean that the Commission has approved the aids.

Beispielsätze für "föreläggande" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishRättsnormen skiljer sig till sin karaktär från ett föreläggande eller ett förbud.
The nature of the legal norm is different from an order or a ban.
SwedishDe innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
SwedishSlutligen finns det också ett behov av att skydda principen om att förhöra svarande i mål som innebär återkallande av en uppskjuten påföljd eller föreläggande av en villkorlig dom.
Finally, there is also a need to safeguard the principle of hearing defendants in cases involving the revocation of a suspended sentence or the imposition of a conditional sentence.