SV

fängsla {Verb}

volume_up
1. Allgemein
I stället tycks kinesisika regeringen ha bestämt sig för att sopa brott mot mänskliga rättigheter under mattan genom att fängsla aktivister och dissidenter.
Instead, the Chinese Government seems determined to sweep human rights abuses under the rug, by arresting activists and protestors.
Om de tar dialogen med Europeiska unionen på allvar kan de inte omedelbart börja fängsla folk igen - för att inte tala om fallet Tibet!
If the Chinese Government is serious about its dialogue with the European Union, it must not follow up these meetings with more waves of arrests, not to mention its position on the Tibetan question.
fängsla (auch: , fatta eld, höra, gripa)
fängsla (auch: kedja fast)
fängsla (auch: trollbinda)
fängsla (auch: trollbinda)
fängsla (auch: sätta i fängelse)
fängsla (auch: hindra, fjättra)
2. Poetisch
Burma måste upphöra fullständigt med att förfölja och fängsla prodemokratiska aktivister och måste frige dem som redan sitter i fängelse.
Burma must entirely stop persecuting and imprisoning pro-democracy activists and must release those who are already in prison.

Synonyme (Schwedisch) für "fängsla":

fängsla

Beispielsätze für "fängsla" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMan kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
SwedishI dag är det inte längre tillräckligt att fängsla terroristerna.
Today, Commissioner, it is not enough to simply imprison the terrorists.
SwedishDet måste bli ett slut på att fängsla politiska fångar och på politiskt motiverade förföljelser.
There must be an end to political prisoners and politically motivated prosecutions.
SwedishPå det sättet blir det möjligt att fängsla algeriska journalister snabbare och under längre perioder.
As a result, it is possible to lock up Algerian journalists more quickly and for longer.
SwedishMyndigheterna i Burma/Myanmar fortsätter att fängsla och förfölja aktivister som arbetar för demokrati.
The authorities in Burma/Myanmar are continuing to imprison and persecute activists working for democracy.
SwedishVidare har regimen valt att fängsla oppositionella.
Moreover, the regime has chosen to imprison opponents.
SwedishFörslag som går ut på att inte bara fängsla dessa gärningsmän utan även ta ifrån dem deras vinster stöder jag.
Proposals not only to lock these criminals up but also to strip them of their profits receive my support.
SwedishOch vi måste fängsla ut oss själva från några av dem.
SwedishVidare har regimen valt att fängsla oppositionella.
SwedishI praktiken ger detta regeringen rätt att tysta och fängsla såväl faktiska som misstänkta företrädare för oppositionen.
In practice it gives the government the right to silence and to detain both the actual and suspected representatives of the opposition.
SwedishI dessa länder har de polisiära och rättsliga systemen nu utvecklats så att de kan lagföra vanliga brottslingar och fängsla dem.
In these countries, the police and the justice systems have now become capable of pursuing ordinary criminals and imprisoning them.
SwedishSlutligen vill jag säga till de militära ledarna att de genom att fängsla en 74 år gammal man inte visar sin styrka utan sin svaghet.
Lastly, I say to the military leaders, that by imprisoning a 74-year-old man, they show not their strength but their weakness.
SwedishVem skulle fängsla mig så här?
SwedishI Egypten snärjer man homosexuella på Internet för att sedan fängsla dem enbart för att de är homosexuella.
In Egypt homosexuals are being entrapped on the Internet and incarcerated for no other reason but that they are homosexual: this is appalling.
SwedishHistorien har emellertid visat att den burmesiska regeringen brukar återgå till sina gamla vanor och fängsla all opposition.
However, history has shown us that the Burmese Government has a habit of reverting back to its old ways where any or all opposition is imprisoned.
SwedishHan dömdes 1999, och domstolen i Kalugaregionen har nu erkänt att det inte fanns någon rättslig grund för att fängsla honom.
Although Mr Pasko was sentenced in 1999, the Kaluga regional court has only recently acknowledged that there was no legal basis for his imprisonment.
SwedishJag ska fängsla dig.
SwedishI stället tycks kinesisika regeringen ha bestämt sig för att sopa brott mot mänskliga rättigheter under mattan genom att fängsla aktivister och dissidenter.
Instead, the Chinese Government seems determined to sweep human rights abuses under the rug, by arresting activists and protestors.
SwedishFör övrigt, att fängsla kvinnor som gör motstånd mot våldtäkt är en absurd situation, och dessa fyra unga kvinnor ska naturligtvis genast släppas fria.
What is more, to imprison women who resist rape is absurd, and the four young women in question should, of course, be released immediately.
SwedishI dessa länder har de polisiära och rättsliga systemen nu utvecklats så att de kan lagföra vanliga brottslingar och fängsla dem.
I would also, however, urge this House to include support of this kind in the Financial Perspective, as well as making provision for economic development and expenses.