"Estland" Englisch Übersetzung

SV

"Estland" auf Englisch

volume_up
Estland {Eigenn.}
EN

SV Estland
volume_up
{Eigenname}

Estland
volume_up
Estonia {Eigenn.}
Estland var det enda ockuperade landet där provokationsåtgärder inte lyckades.
Estonia was the only occupied country where provoking programmes did not succeed.
Hur kommer denna punkt att tas emot i till exempel Estland, Polen och på Cypern?
How will this point be received by Estonia, Poland and Cyprus, for example?
Både energiproduktionen och energidistributionen är av strategisk betydelse för Estland.
Both energy production and distribution are of strategic importance to Estonia.

Beispielsätze für "Estland" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishEn språklärare i Estland kan tiodubbla sin lön genom att arbeta i Bryssel.
An Estonian language teacher can earn ten times as much by working in Brussels.
SwedishEstland har emellertid förberett sig för medlemskapet ända sedan anslutningen.
Even the design of the Estonian euro coin was already agreed by popular vote six years ago.
SwedishDen ryska regeringen har ännu inte ratificerat gränsavtalet mellan Ryssland och Estland.
Moscow has not yet ratified the Estonian-Russian Border Treaty.
SwedishEftersom hållbar energi inte på allvar har genomförts i Estland har många konsumenter inga alternativ.
We do not have de facto liberalisation of the electricity market in Ireland.
SwedishEn sänkning av sockerpriset är en fråga av avgörande betydelse för de nya medlemsstaterna, även för Estland.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
SwedishProblemet skärps ju av närheten till tredje land, dvs. i praktiken Ryssland och Estland.
Clearly, special rules are also required when it comes to customs relations with these third countries.
SwedishJag välkomnar denna diskussion om den nyligen inträffade konflikten mellan Ryssland och Estland.
Let me state right away that this is not a human rights issue.
SwedishNär Estland hade återfått sin självständighet hade vi en mycket svår integrationsfråga att lösa.
After the restoration of Estonian independence, we were faced with a very difficult integration task.
SwedishJag konstaterade med glädje resultatet av valet i Estland den 7 mars.
The same applies to Latvia and Lithuania. I was delighted at the result of the Estonian elections on 7 March.
SwedishEstland blir därmed det sjuttonde landet som inför euron.
This will make it the 17th country to adopt the euro.
SwedishSjöns känsliga ekosystem och fiskbestånd skyddas genom bilaterala avtal mellan Estland och Ryssland.
Estonian-Russian bilateral agreements have coordinated the protection of Peipsi's sensitive ecosystem and fish stocks.
SwedishEn känsla av säkerhet är särskilt viktig för länder vars historia omfattar stort lidande, såsom Estland, Litauen, Lettland och Polen.
It is certainly no easy matter to tell a stronger partner one ’ s views openly and clearly.
SwedishEU använder samma förevändning för att undvika att kräva att Ryssland ska ratificera gränsfördraget mellan Estland och Ryssland.
The EU uses the same pretext to avoid demanding Russia ratify the Estonian-Russian Border Treaty.
SwedishDärför, än en gång, stort tack för ert stöd för förslaget och mina varmaste lyckönskningar till folket i Estland!
So, once more, many thanks for your support for the proposal, and my warmest congratulations to the Estonian people!
SwedishEstland är ingen sockerproducent eller betodlare och därför ligger hela bördan av det högre sockerpriset på konsumenten.
The main shortcomings of the present sugar regime are the lack of competition, market distortions and high prices.
SwedishNederländerna, Polen, Estland, Finland, Sverige och Österrike stödjer detta krav.
While expressing support for transparency, France and Italy are apprehensive regarding the implications of disclosure for talks on other free trade agreements.
SwedishVi bör göra det möjligt för dem att lära känna hela Europa, från Spanien till Estland och från Sverige till Malta och Cypern.
European tourism must respond in a responsible manner, placing the emphasis on the Union's economic and cultural values.
SwedishEftersom jag kommer från Estland kan jag intyga att en av Estlands unika tillgångar är att det finns relativt omfattande naturområden.
Therefore, I consider it important that an opportunity be given to use the Life+ Programme to cover the deficit.
SwedishHär finns massor av information om att resa till Estland, om resor i landet, ställen att bo, saker att göra och mycket mer.
There is plenty of information on how to get there, how to move around in the country, where to stay, what to do and much more.
SwedishEstland, Lettland och Litauen förtjänar särskild uppskattning för att de på sin väg mot friheten återvann sin självständighet som stater.
There is now a substantial chance of the 30-year-long division of Cyprus being brought to an end even before 1 May.